Ja til faste, trygge jobber

LEDER: Hvis satsingen på lærlinger og norske fagarbeidere skal bli mer enn politisk pynt, er det avgjørende at det finnes skikkelige jobber som man kan leve av. Derfor støtter vi også de skjerpede reglene i Stavanger kommune.

 • Leder
Publisert: Publisert:
Flere læreplasser, kombinert med utsikt til faste, trygge jobber i byggfagene, er veien å gå, mener Aftenbladet.
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Mot kommunedirektørens anbefaling går flertallspartiene i Stavanger inn for å skjerpe reglene for selskaper som leverer bygg-, anleggs- og elektrofag til kommunen.

Heretter skal minst 15 prosent av de arbeidede timene innenfor elektro, bygg og anleggsfag utføres av lærlinger, mot 7 prosent før. Er selskapet utenlandsk, kan kravet oppfylles via lærlingordninger i hjemlandet.

Kravet om 50 prosent andel fagarbeidere skjerpes til også å gjelde elektrofag, og videre innføres et krav om at arbeid på kommunale prosjekter skal utføres av fast ansatte i minst 80 prosent stilling, uavhengig av om man er ansatt hos hovedentreprenør eller underleverandør.

Knapt noen sak har skapt større avstand mellom toppsjiktet i den norske arbeiderbevegelsen, representert ved partiledelsen og noen av de mektigste fagforeningslederne, og de jevne medlemmene ute i bedriftene, enn spørsmålet om EU og EØS-avtalen.

EØS-avtalen har åpnet det norske arbeidsmarkedet for Europa, og konsekvensene har vært dramatiske, både på godt og vondt. Norge har kunnet nyte godt av sårt tiltrengt arbeidskraft i sektorer der det er manko på norske arbeidere, men konsekvensen er også at det knapt finnes norske fagarbeidere i mange disipliner.

Hvis Norge skal være rustet til de store omstillingene som må komme, trenger vi dyktige fagarbeidere

Sosial dumping er et begrep som betyr at useriøse aktører utkonkurrerer sine rivaler ved å kutte lønninger og sosiale goder, ofte til nivåer langt under den lovbestemte minimumslønna. Gjennom årene har det blitt avdekket tusenvis av slike saker i Norge, og det er både utenlandske og norske aktører som står bak.

Sosial dumping er dermed både konkurransevridende (noe som typisk opprører den politiske høyresida) og brutaliserende overfor arbeidstakerne (noe som typisk opprører venstresida). Dermed er det mulig å finne fram til bred politisk enighet om tiltak for å bekjempe den. Skulle man tro.

Men så enkelt er det ikke alltid i virkeligheten. Et sentralt spørsmål er for eksempel om det totalt sett er så mange fordeler ved å være knyttet til EUs indre marked at vi til en viss grad bare må akseptere at norske bedrifter vil tape i konkurransen i visse sektorer.

Vi er av en annen oppfatning. Hvis Norge skal være rustet til de store omstillingene som må komme, trenger vi dyktige fagarbeidere. Et regulert og anstendig arbeidsliv er en forutsetning for at dette skal bli en realitet. Derfor støtter vi Stavangers nye og strengere regler.

Les også

 1. Flertallspartiene lanserer krafttak mot sosial dumping

 2. Rogaland er best på lærlinger

Publisert:
 1. Arbeidsliv
 2. EØS
 3. Arbeidsmarkedet
 4. Stavanger kommune
 5. Lærlinger

Mest lest akkurat nå

 1. Da to voksne menn snakket høyt om voksne kvinners markedsverdi, ble det bråk

 2. Flere europeiske land melder om omikronsmitte

 3. Ryfylke har fått sin første vingård

 4. Ny utrolig rekord for Haaland

 5. Wirak varslet snø over Vinterland, og det fikk han

 6. Forskarens fem om dagen for eit lukkelegare liv