Om å gå på vannet

LEDER: Utbyggerne på Pynteneset på Engøy må tas på alvor når de foreslår en gangbru via Klasaskjeret og Plentingen til Holmen. Men de må i så fall selv være med på å betale en stor del av regningen.

Forslaget innebærer en bruforbindelse fra Klasaskjeret på Engøy via Plentingen i havnebassenget og videre inn til Holmen i Stavanger sentrum. Her sett fra bysiden mot nord
 • Aftenbladet
Publisert: Publisert:

Motforestillingene er mange. Men at ideen om en gang- og sykkelvei over vannet mellom Holmen og Engøy er fascinerende, er det ingen tvil om. Tekniske løsninger kan bidra til at fjorden likevel kan trafikkeres av skip. Men kryssende interesser om bruk og atkomst til og fra byen må veies mot hverandre.

Øgreid Eiendom skal sammen med Ineo Eiendom stå for utbyggingen på Pynteneset. Salget av første byggetrinn har startet, men prosessen fram til realisering har vært kronglete. For snart ti år siden ble planene lansert, men måtte vente på ferdigstillingen av Ryfast slik at belastningen på Bybrua ikke ble for stor.

Det har heller ikke manglet på protester. Det er boliger fra før på lille Engøy, og atkomsten til det nye leilighetskomplekset må gå gjennom eksisterende boligfelt med små muligheter til å gjøre trafikksikringstiltak som monner. Trafikken skal deretter ut på veien i Engøydalen, der det vil kreve ekstra regulering for å ikke å skape kork.

Sett på en slik bakgrunn kan tiltaket med en 550 meter lang gang- og sykkelbro til Stavanger sentrum framstå som et forsøk på å sukre pillen. Det behøver ikke å være noe galt i det. Tvert om kan det spenstige forslaget nettopp bidra til en form for avlastning for gående og syklende.

Ideen er luftet for politikerne i utvalg for by- og samfunnsutvikling. Utbyggerne selv framstiller dette som et byutviklingsprosjekt, og viser til betydningen det har for hele Hundvåg bydel og for sentrumsfunksjonene som skal komme i, ved og rundt Holmen-området i Stavanger. Å selge dette inn som et byutviklingsprosjekt er et forsøk på å la kommunen både ta eierskap til, og deretter påta seg deler av finansieringen av et slikt prosjekt. Og det er her det er viktig å være årvåken.

I Stavanger er det slik at kapital på jakt etter best mulig avkastning styrer utbyggingsprosjektene vel så mye som politikerne. Med knappe arealer og stor befolkning er det behov for byggeprosjekter, og de blir ofte realisert litt mer omfattende enn politisk ønskelig, tross innvendinger knyttet til både vei, atkomst, miljø og helhetlige planer.

Nå er ikke gangveien et stort boligprosjekt, men et forsøk på å øke attraktiviteten på det som skal bygges på Pynteneset. Det er vel og bra. Men viser framtidig utredning at dette kan realiseres, må utbyggerne være villige til å bære mye av anleggskostnadene og ikke minst av framtidige driftskostnader. Da snakker vi!

Les også

 1. Foreslår gangvei fra Engøy til byen

Publisert:
 1. Byutvikling
 2. Stavanger
 3. Stavanger sentrum
 4. Ineo Eiendom
 5. Øgreid

Mest lest akkurat nå

 1. Viking vurderer politi­anmeldelse: Vil utestenge supportere etter bråket

 2. Redningsaksjon ved Tananger i natt

 3. Høyre-politiker ga over 400.000 i bonus til leder i Renovasjonen

 4. Easee flytter fra Sandnes til Stavanger: «Mama, we’re coming home»

 5. 106 speidere måtte evakueres fra leirområdet i natt

 6. Matheo (9) og Zoya (12) fra Randaberg havnet på sykehus på Mallorca etter skremmende hendelse: – Det var helt forferdelig