Ny krise for Joe Biden

LEDER: Joe Bidens gigantiske tiltakspakke bråstopper i Senatet. På grunn av en demokrat fra West Virginia med tette bånd til kullindustrien.

Joe Manchin III, demokrat fra West Virginia, sier nei til å stemme for president og partifelle Joe Bidens tiltakspakke. Det har skapt enda en krise for Det hvite hus.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Senator Joe Manchin III fra delstaten West Virginia er for tiden ikke den mest populære personen i Det hvite hus. Tvert imot.

Senatoren, som er den demokraten i USA som mottar mest økonomisk støtte fra kull- olje- og gassindustrien, har hele tiden motsatt seg presidentens forsøk på å innføre meningsfulle restriksjoner på landets utslipp av klimagasser. Han har også tjent seg rik på et selskap som mekler kraftavtaler på vegne av kullkraftindustrien.

Men nå har han også bestemt seg for å si nei til den store pakken av sosiale reformer og investeringer i infrastruktur som Biden-administrasjonen har døpt Build Back Better.

Manchin ga i helgen et intervju til Fox News der han sa at det er umulig for ham å støtte Bidens budsjettforslag, med en ramme på 2,2 billioner dollar (om lag 20.000 milliarder kroner) fordelt over en 10 års periode. Hovedårsaken, ifølge Manchin, er at han frykter at denne offentlige pengebruken vil gi inflasjon, altså prisstigning.

Økonomer som har analysert Bidens forslag mener at det ikke vil gi særlig prisstigning, fordi det er tenkt finansiert for en stor del med økte skatter for dem med høyest inntekt og formue. Dette vil dempe etterspørselen og holde inflasjonen i sjakk, sier Det hvite hus.

Men i en situasjon der prisstigningen allerede er høyere enn på 40 år, er det mange amerikanere som deler Manchins bekymring. Innbyggere i de delstatene som i dag har mange kullgruver og kullkraftverk er også bekymret for at de lovnadene Biden-administrasjonen har gitt om støtte til grønn omstilling ikke vil føre til nye, sikre jobber.

Manchin, som på sett og vis sitter i Senatet som en talsmann for fossilindustrien, er selvsagt svært lydhør for slike holdninger blant hans egne velgere.

Senatet er delt nøyaktig på midten mellom Demokratene og Republikanerne, noe som plasserer Manchin i en unik vippeposisjon. Bidens store tiltakspakke, som er den eneste, større politiske seieren presidenten ser ut til å kunne innkassere, er nå i akutt fare for å havarere.

Nye forhandlinger mellom Det hvite hus og Manchin på nyåret kan fortsatt redde en ytterligere redusert pakke, men det er langt fra sikkert.

Et totalhavari for Build Back Better er et drømmeresultat for Det republikanske partiet, som har utsikt til å kunne ta tilbake kontrollen over begge kamrene i Kongressen i mellomvalget neste år. Og et havari for klimapolitikken i verdens største økonomi er selvsagt også et alvorlig skudd for baugen for den vaklevorne avtalen som ble inngått under klimatoppmøtet i Glasgow i november.

Publisert: