• Ved Universitetet i Stavanger har fakultetene forskjellige måter å gjennomføre ex. phil. på. Fredrik Refvem

Får vi bedre leger, sykepleiere, advokater eller oljeingeniører av at de kan sin Descartes, Kant eller Aristoteles?

LEDER: Studenter trenger ikke bare utdanning. De trenger dannelse. Derfor har studiet examen philosophicum («forberedende») fulgt, og forfulgt, landets studenter siden 1675, lenge før Norge fikk sitt første universitet.