Ikke rør petroleumsskatten

LEDER: En ny regjering bør beholde hovedtrekkene i petroleumsskattesystemet.

Publisert: Publisert:

Troll A-plattformen har vært med å bidra med milliardbeløp til fellesskapet. Foto: Fredrik Refvem

Leder

Regjeringspartiene og KrF sitter nå i regjeringsforhandlinger, der blant annet oljeskatten kan bli tema.

Bakgrunnen er at KrF har tatt til orde for å gjøre endringer i ordningen der aktører i olje- og gassnæringen kan skrive av 78 prosent av utgiftene til både leting og utbygging.

Skattesystemet, der oljeselskapene betaler 78 prosent i skatt på inntekt, skal sikre at den ekstraordinært høye avkastningen i petroleumssektoren tilfaller fellesskapet. Men kritikerne mener petroleumsindustrien gjennom dette skattesystemet blir favorisert fremfor resten av økonomien.

Les også

Anslår kraftig investeringsvekst: Norsk olje og gass advarer mot å tukle med oljås rammevilkår

– Uheldig

Mandag sa UiS-professor Petter Osmundsen til Aftenbladet at det vil være svært uheldig dersom det blir endringer i petroleumsskatten.

Norsk olje og gass advarte mot kutt i investeringene dersom det oppstår uklarhet om rammebetingelsene.

Finansdepartementet la i oktober fram tall for Stortinget som viste at oljebransjen mottar 9,1 milliarder kroner årlig gjennom det eksisterende skattesystemet.

Men å se på dette tallet isolert gir lite mening. Dette fordi skattesystemet på lang sikt har bidratt til, og vil fortsette å bidra til, betydelig større inntekter enn utgifter.

Bare i 2018 anslår staten at den samlede netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten vil bli på 264 milliarder kroner.

Les også

– Skjerpet oljeskatt kan føre til at lønnsomme utbyggingsprosjekter blir liggende

Den nye oljå

Også i andre næringer kan man trekke fra kostnader som igjen fører til framtidige skattepliktige inntekter. Men her er skattesatsen på 23 prosent.

Det har vært mye snakk om hva den «nye oljå» skal være, men lite snakk om hvor stor andel av inntjeningen disse nye næringene skal bidra med til fellesskapet.

En av de store fordelene på norsk sokkel har vært forutsigbare rammebetingelser. Begynner vi å tukle med dette systemet nå, er det langt fra sikkert at investeringer på norsk sokkel blir like attraktive som i andre land vi konkurrerer med.

At Norge skal bruke virkemidler som bare fører til at olje- og gassproduksjonen blir flyttet til andre land, og som ikke fører til kutt i utslipp globalt, er ikke logisk.

Les også

Equinor: – Prosjekter i Norge konkurrerer internasjonalt

Helhetlige tiltak

På norsk sokkel har vi allerede en avgift på CO2-utslipp fra olje- og gassnæringen. Regjeringen bør også se på andre tiltak som både kan føre til lavere utslipp fra denne sektoren, og på tiltak som gjør at vi kan bruke erfaringen og kompetansen i denne næringen over i en ny, klimanøytral framtid.

Men helhetlig, både i et økonomisk perspektiv og som global klimapolitikk, er ikke en endring i petroleumsskattesystemet noe som vil ha effekt utover at det norske fellesskapet vil tape milliarder.

Regjeringen bør derfor bevare hovedtrekkene i petroleumsskattesystemet.

Les også

Oppsving i skatteinntektene på tampen av 2018

Les også

Regjeringsflokene fra A til Å

Les også

Disse regelendringene kan påvirke økonomien din neste år

Publisert: