Et embete som fungerer

AFTENBLADET MENER: Selv om fylkesmannsembetet skal endre navn, bør vi ikke endre på embetets viktige funksjon.

Besøkte Biltema: Varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli (Frp), fikk besøk av partikollegene Helge André Njåstad og Roy Steffensen for å lansere et forslag som skal begrense Fylkesmannens makt.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Mange har en holdning som undervurderer Fylkesmannens rolle og ser på stillingen som en retrettfunksjon. De tar feil og har ikke registrert hvor synlig embetet faktisk er.

Det skyldes at de forskjellige avdelingene hos Fylkesmannen aktivt utøver både tilsyns- og ombudsrollene de er tillagt. Slikt blir det selvsagt kontroverser av, særlig når lokale vedtak blir overprøvd. By- og regionalutvikling og jordvern er typiske eksempler på hvor det blir bråk.

Et eksempel på kritikk av Fylkesmannen er den som går på at maktutøvelsen går på bekostning av lokal myndighetsutøvelse, som når en kommune har sagt ja til en utbygging, før Fylkesmannen kommer til motsatt resultat. Jordvernsaker kommer også ofte på spissen i Rogaland, da utbygging og arbeidsplasser ofte kommer i konflikt med viktige, dyrkbare jordbruksområder.

Avisenes arkiver er fulle av slike eksempler. De siste ukene har dette ført til at representanter både i Høyre og Fremskrittspartiet har vært ute i Aftenbladet med forslag om å vingestekke Fylkesmannen. Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter Roy Steffensen og Helge André Njåstad varsler et representantforslag om å fjerne Fylkesmannens innsigelsesrett. Høyre-kollega Alexander Stokkebø varsler også forslag om å redusere Fylkesmannens makt.

Begge partiene valgte Forus som sted for å fremme sine forslag (og frustrasjoner), noe som ikke er tilfeldig. Der ligger Biltemas store byggvarehus, der de bare får selge deler av det sortimentet kjeden kan selge i sitt gamle bygg få kilometere unna, for ikke å snakke om i deres rikholdige varehus på Bryne.

Biltema-saken kan være et eksempel på en litt for rigid håndhevelse. For innbyggere flest framstår vedtaket som merkelig og derfor er det lett å bruke denne saken i diskusjonen om fylkesmannsembetets framtid.

Samtidig er det ikke tvil om at det er helt nødvendig med statlige kontrollfunksjoner for å få til helhetlige løsninger. I mange tilfeller, særlig i små kommuner med tette og nære bånd, blir det også sett på som en lettelse at det er et organ som kan ta seg av oppgjørene som er vanskelige å ta lokalt.

I denne sammenhengen er også den pågående navnediskusjonen et poeng. Det handler ikke bare om at betegnelsen ikke er kjønnsnøytral. Ved å fjerne forstavelsen «fylkes-» vil også forvekslingsmulighetene med fylkeskommunen fjernes og forståelsen av organets reelle oppgaver kan komme tydeligere fram. For det er oppgaver de tar på alvor og som bidrar til at embetet fungerer.

Publisert: