Ny rett med gamle utfordringer

AFTENBLADET MENER: Denne uken gjennomføres mesteparten av de vedtatte endringene i landets domstolstruktur. En helt ny rettskrets oppstår i Sør-Rogaland.

Sorenskriver Mariann Svensen har store oppgaver foran seg i nye Sør-Rogaland tingrett.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Sør-Rogaland tingrett er et faktum fra mandag 26. april, og er en sammenslåing av Stavanger, Jæren og Dalane tingretter. Med unntak av et par prøveballonger for noen uker siden og jordskifterettene, skjer de fleste sammenslåingene samtidig. 60 tingretter blir til 23.

Etter at en modifisert variant av domstolkommisjonens forslag ble vedtatt i fjor høst, har diskusjonen rundt domstolstrukturen vært tilsynelatende rolig. Noe av årsaken ligger nok i at alle de eksisterende rettsstedene beholdes. En sak med utspring i Egersund vil i hovedsak fortsatt bli behandlet i Egersund, selv om domstolen nå heter Sør-Rogaland tingrett og ikke Dalane tingrett.

I kulissene har det derimot skjedd mye. En prinsipiell diskusjon om stillingsvernet til alle de overflødige sorenskriverne, altså de som har vært ledere for de 60 tidligere tingrettene, er ikke helt avklart. Store endringer i datasystemene er gjennomført, med blant annet full nedstengning i helgen som konsekvens. Og de siste utnevningene av nye domstolledere skjedde først fredag i forrige uke. Rutinerte Mariann Svensen er den nye sorenskriveren i Sør-Rogaland.

Det er ikke mer enn 14 år siden rettskretsen bestod av hele seks domstoler. Likevel er den nye strukturen både viktig og etterlengtet. I et stadig mer digitalisert og rettsliggjort samfunn er det blitt viktig å ha domstoler med et bredt fagmiljø. Ikke minst av hensyn til alle sakene som omhandler barn, er dette sentralt.

Les også

En fri og uavhengig tredje statsmakt

Les også

Roboter i svarte kapper

Les også

Stavanger: Bedre med én tingrett enn tre

Av helt grunnleggende rettssikkerhetshensyn er det også avgjørende å kunne avvikle rettssaker innen rimelig tid. Små domstoler har vært veldig sårbare når kompliserte, langvarige saker har satt andre saker på vent.

Mer mobilitet blant dommerne bør kunne bøte på dette, og det var vel justisminister Monica Mælands grep med å beholde alle rettsstedene, som gjorde hele denne delen av domstolreformen mulig. Motstanden mot det opprinnelige forslaget gikk mye på sentraliseringsskepsis. I dette lå også en forståelig frykt for at avgjørelsene ble fattet på bakgrunn av mangelfull kunnskap om lokale forhold. Det ligger også i reformen at partene selv kan bli enige om å flytte en sak, for eksempel fra tinghuset i Sandnes til tinghuset i Stavanger.

Her ligger det også en annen utfordring for den nye domstolen. Den nærmest parodisk lange diskusjonen om de kummerlige forholdene i distriktets tinghus pågår fortsatt. Forhåpentlig får vi styrket rettssikkerhet gjennom sammenslåingen, men det alene er ikke nok. Det må skje i riktige omgivelser og med de beste hjelpemidler. Her gjenstår fortsatt viktige vedtak og bevilgninger.

Publisert: