Rydd opp, Ryfast!

Statens vegvesen, ved ryfastsjef Gunnar Eiterjord, klager på for høye krav fra kommunen. Det burde de latt være.

Slik så det Kiellandsmyra ut for snart fem år siden, før den ble riggområde for Ryfastprosjektet.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

I Aftenbladet torsdag 6. juni kritiserer ryfastsjef Gunnar Eiterjord kommunen for å stille urimelige krav til Statens vegvesen. Han viser til at Ryfastprosjektet har brukt over 100 millioner kroner på 100 dekar grønt- og parkanlegg i forbindelse med utbyggingen. Slike friområder og lekeplasser er bygget på Kuneset på Hundvåg, St. Svithuns plass ved Madlaveien, på Tasta og på Buøy, og i mindre omfang på Solbakk i Strand.

Les også

Bompengekrangel om parker og grøntanlegg

I tillegg kommer parken på miljøkulverten over E39 mellom Mosvatnet og Vålandsskogen, som er finansiert av Stavanger kommune og bygget av Statens vegvesen.

Eiterjord mener Stavanger kommune har stilt en rekke kostnadskrevende krav, om mer beplantning og fysiske bygningstiltak. Blant annet krever kommunen at Statens vegvesen må stå for all søppeltømming ved de nye friområdene i tre år.

Ryfastprosjektet har avslått kravet om søppeltømming som urimelig, og Eiterjord mener det ville føre til at bompenger finansierer kommunal drift. Bystyrerepresentantene Hilde Karlsen (H) og Ingebjørg Folgerø (H) kaller Eiterjords innvendinger sutring. De minner om at alle som skal gjennomføre tiltak i en bebygd by, må regulere, og at de får reguleringsplaner med rekkefølgetiltak som skal gjennomføres.

Ryfastprosjektet har bokstavelig talt gjort store innhogg i de områdene som grenser til prosjektet. Selvfølgelig må det ligge i avtalene med kommunen at de skal gjøre det godt igjen. Det gjør heller ingenting om det blir litt bedre enn det var før. Når en utbygger bygger grøntanlegg som skal overtas av kommunen, er det også vanlig standard å kreve tre års drift - søppeltømming inkludert - før kommunen overtar. At Statens vegvesen, av alle, vil slippe unna med mindre, hører ingen steder hjemme.

På Våland har den eneste fotballbanen de hadde, Kiellandsmyra, i flere år blitt brukt som riggområde av Ryfastprosjektet. Ryfast og kommunen er ikke enige om hvordan denne skal tilbakeføres. At ungene på Våland får den tilbake - det vil si - de som nå er unger på Våland - i bedre stand enn den var, bør Ryfast strekke seg langt for å få til.

Det er innlysende at et så stort prosjekt som Ryfast også må innebære kostnader for å gi folk i byen grøntområdene tilbake. At ryfastsjefen vil ha det til at kommunen dermed bruker folks bompenger til vanlig, kommunal drift, er ikke bare ufint. Det er vas.

Publisert: