På tide!

AFTENBLADET MENER: Det var på høy tid å gi barn og unge mer av den gode hverdagen tilbake. Men hvorfor gir de kommunene så knapp tid til å forberede seg?

Kongsgård-elevene Magnus August Sandsmark, Alma Hovda Holter og Mathias Huse er tilbake på skolen. Det var på høy tid, mener Aftenbladet.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Denne gangen lyttet regjeringen til faglige råd når det gjelder barn og unge. I desember var de faglige rådene å innføre gult nivå på videregående skoler, mens regjeringen valgte å gå for rødt. Det betydde for mange liten tid på skolen, og mye tid alene på eget soverom. Dette er en gruppe som har tatt tunge tak gjennom hele pandemien. De har mistet tid på skolen, mistet undervisning, mistet daglige rutiner og viktige milepæler. De har mistet sosial kontakt, i en fase av livet hvor nettopp den er med på å forme og trygge hvem du er. To år av livet ditt er lenge når du går på videregående. Derfor må tiltakene være godt begrunnet, veid opp mot den åpenlyse kostnaden for hele gruppen.

Begrunnelsen til regjeringen i desember var ganske tynn: gult nivå i videregående har vært vanskelig å få til i praksis. Det er vanskelig å få til faste kohorter som ikke blir altfor store - de har fag på kryss og tvers av klasser og grupper. Regjeringen har bedt om en ny trafikklysmodell for videregående som kan være praktisk mulig å følge. Det er bra, men å sende alle elevene i hele landet opp på rødt nivå mens de venter, var for strengt.

Nå er de nasjonale påbudene om rødt nivå fjernet for videregående, og det gule fjernet for barnehager og grunnskole. De kan gå til grønt. Så finnes det et men etterpå, og det men’et er heldigvis lokalt: Det er opp til kommunene å vurdere om smittetrykket i egen kommune er så høyt at gult nivå likevel gjelder.

Rett før regjeringen skulle bestemme seg, gikk Camilla Stoltenberg i FHI, Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet sammen om en kronikk hvor de skriver at norske skoler og barnehager er trygge. Smitten er moderat, ansatte blir i liten grad smittet av barna, og barna blir svært lite syke. Det var en ganske tydelig beskjed til regjeringen om å slippe opp, og til lærerorganisasjonene om slippe skuldrene ned.

Denne gangen har regjeringen altså lyttet. Men de kunne vært en smule mer på tilbudssiden overfor alle hardt arbeidende kommuneansatte De jobber beinhardt, og har gjort det i to år. Å legge pressekonferansen til klokka sju på kvelden, når en stor del av endringene skal gjelde fra midnatt samme kveld, er direkte ufint. Barnehager, skoler og SFO fikk et døgn til, men likevel, det virker unektelig som regjeringen er mer opptatt av å komme sendetidene til NRKs Dagsrevyen i møte, enn å tenke på alle dem som skal gjøre nye lettelser eller tiltak mulige for oss andre. De fortjener virkelig bedre.

Publisert: