Kanskje rektor kan tenke selv?

AFTENBLADET MENER: Gi skoler og barnehager lov til å innføre nødvendige tiltak for seg og sine. Det kan jo være de faktisk har barnas beste i tankene når de gjør det.

Skoler og barnehager vil gjerne gjøre nødvendige tiltak selv. Det bør de selvsagt få.
Publisert: Publisert:

– Jeg tror vi må innse at vurderingen må gjøres enda mer lokalt enn på kommunenivå. Vi er i en situasjon der hvor vi har to kriser. Det ene er koronakrisen. Det andre er en kapasitetskrise, sa leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, til NRK onsdag morgen.

Skoler og barnehager sliter med høyt fravær blant de ansatte, og smitteutbrudd blant elever samtidig. Men det gjelder ikke nødvendigvis alle skoler og barnehager i en kommune, ikke samtidig, og ikke i samme grad. Det er ikke vanskelig å forstå at det ville være praktisk hvis rektor kunne bestemme at nå sender vi klasse 6F hjem en dag eller to, for der er nå ni elever smittet. Eller at nå er 20 av 40 lærere borte, vikarer er ikke å oppdrive, og vi er nødt til å redusere skoledagen på den ene eller den andre måten.

Men det får de ikke lov til. De bestemmelsene skal tas på kommunenivå. Og trafikklysmodellen skal brukes - over på gult eller rødt nivå.

En ting er at både gult og rødt nivå krever flere folk, skal det fungere. En annen ting er at det umiddelbart virker mest fornuftig at slike avgjørelser tas av skolen eller barnehagen det gjelder. For at det skal det treffe på best mulig måte, ikke ramme flere enn strengt tatt nødvendig, og ikke vare lenger enn det må.

Men det verste med saken er egentlig barneombud Inga Bejer Engh, som ikke bare er beinhard på at trafikklysmodellen skal følges, på kommunenivå, men begrunner det med at den tar hensyn til barnas beste og barnas rettigheter. At en rektor eller barnehagestyrer også ville være i stand til å tenke på barnas beste, er henne visst fremmed.

Det er til å få hakeslipp av. Kan noen fortelle henne det? Legg gjerne til at både rektorer, styrere, lærere, barn og foreldre har ganske lang erfaring med praktisk pandemihåndtering nå. Å gjøre gode tiltak der det trengs, på en måte som ikke rammer flere enn nødvendig og ikke hardere enn nødvendig, er ledere for skoler og barnehager helt sikkert i stand til. Helt sikkert.

Så kan det være vi må innom smittevernloven. I den er det kommunestyret som har lov til å gjøre slike tiltak, men det kan delegeres, for eksempel til kommunelegen. Da kan det kanskje også delegeres til skole- og barnehageledere? Og hvis ikke, i det minste på praktisk vis la dem gjøre det i samråd med kommunelegen? En telefon fra rektor, «nå er det sånn og sånn, her, jeg vil gjerne gjøre dette». Ferdig.

Fiks det. La skoler og barnehager gjøre dette selv. Og husk gjerne på det der med å ha tillit til de som jobber i skolen. Det finnes dager der det må bety noe i praksis. Slike dager har vi nå.

Publisert: