Spenning, strøm og motstand

LEDER: Regjeringens forslag til strømstøtte for næringslivet gir noen svar, men også noen ganske presserende spørsmål.

Fra venstre, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og NHO-sjef Ole Erik Almlid.
  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:

Hvis det ikke skal være lov å betale ut utbytte hvis man har fått strømstøtte fra Staten, hvordan skal da eiere av bedrifter få betalt formuesskatten sin? Dette spørsmålet meldte seg raskt etter at næringsministeren og lederne i de tre hovedorganisasjonene LO, NHO og Virke hadde lagt fram regjeringens kriseplan for strømstøtte til næringslivet.

For dette er et reelt problem. Mange bedriftseiere er avhengige av å ta ut deler av overskuddet sitt i utbytte for å kunne betale formuesskatten sin. Men hvis reglene for strømstøtte hindrer dette i 2023, hva skal de da foreta seg? Det sier forslaget ingenting om.

La det være sagt med én gang: Forslaget til regjeringen, som har en ramme på tre milliarder kroner, inneholder mye bra. Noe den rosende omtalen fra både arbeidsgivere og arbeidstakerne i organisasjonene også er et uttrykk for. Men mange næringsdrivende er likevel skuffet. Særlig i vår del av landet, som har de aller mest vanvittige prisene.

Samtidig er det en løsning snekret sammen i all hast, på ryggen av stadig mer alarmerende meldinger om forestående konkurser og oppsigelser. Og det er en midlertidig løsning, fram til nye regler for fastprisavtaler mellom bedrifter og strømleverandører skal begynne ved årsskiftet.

Det er bra at regjeringen og partene i arbeidslivet legger press på kraftleverandørene for å få dem til å tilby næringslivet langsiktige og rimelige avtaler. Det er nødvendig at bransjen viser samfunnsansvar. Samtidig vet vi jo at flere bedrifter har sagt nei til langsiktige fastprisavtaler så seint som i fjor, de ville heller satse på spotpris – og har brent seg kraftig på det.

Det er bra at definisjonen av «næringsliv» også omfatter lag og foreninger som har et organisasjonsnummer og altså driver en «virksomhet». Det kan bidra til å redde mange idrettslag og foreninger som nå står med ryggen mot veggen.

Det er bra at ordningen brukes som en brekkstang for å få bedrifter til å begynne å spare strøm. Den belønner bedrifter som setter i gang tiltak for strømsparing, noe som er helt essensielt for å unngå ødeleggende, nye naturinngrep for å skaffe mer energi.

Det kan diskuteres om det er like bra at det ikke er noen form for behovsprøving av ordningen. Bedrifter som går med store overskudd kan også få strømstøtte, hvis strømregningen deres er høy nok. Og dette blir det debatt av i Stortinget mandag – det har regjeringens foretrukne støtteparti SV allerede annonsert.

Vi ser fram til debatten i Stortinget mandag. Krisepakken må komme raskt på plass.

Publisert: