Demokrati i fritt fall

LEDER: Dersom Kongressen ikke griper inn mot president Donald Trumps lovbrudd, har verdens viktigste demokrati tatt et langt steg i retning enevelde. Dessverre er det trolig akkurat det som vil skje.

  • Leder
Publisert: Publisert:
Det republikanske partiet vil i praksis gjøre Donald Trump til konge i USA, skriver Aftenbladet på lederplass.
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Flertallet i justiskomiteen i Representantenes hus la tirsdag fram sine anklager mot president Donald Trump. De vil stille Trump for riksrett basert på to anklagepunkter; for det første at Trump ba en fremmed makt - Ukraina - hjelpe ham i valgkampen ved å innlede etterforskning mot hans demokratiske rival Joe Biden og Bidens sønn, og for det andre for å ha hindret etterforskningen av dette lovbruddet.

Den amerikanske grunnloven setter et krystallklart forbud mot å søke eller få utenlandsk hjelp i forbindelse med valg.

Det hersker ingen rimelig tvil om at Trump er skyldig etter anklagen. Selv hans mest iherdige spyttslikkere har gått bort fra å benekte hva presidenten gjorde og hvorfor. Bevisene er så overveldende at en slik taktikk rett og slett ser idiotisk ut.

I stedet er taktikken nå å hevde at presidenten står over loven, at han simpelthen har total immunitet og ikke kan anklages for noe som helst. Vi skulle likt å høre det republikanske partiets reaksjon hvis president Bill Clinton hadde mønstret et så absurd forsvar da republikanerne ville stille ham for riksrett i 1998, tiltalt for å ha løyet til Kongressen om sitt forhold til en ansatt i Det hvite hus.

Denne strategien viser at det republikanske partiet, i sin iver etter å tekkes den tyranniske presidenten, er villig til å ofre selve grunnpillaren i et moderne, representativt demokrati - nemlig maktfordelingsprinsippet.

Dette prinsippet skiller, akkurat som her i Norge, mellom den lovgivende, dømmende og utøvende makten. Og slår fast at nasjonalforsamlingen har makten til å avsette lederen for den utøvende makten, altså presidenten eller statsministeren, på nærmere angitte vilkår. Grunnen til at en slik myndighet er bakt inn i de fleste moderne demokratiers grunnlov, er at dette hindrer en utvikling i retning diktatur.

Hvis Kongressen avviser riksrett mot Trump, setter den amerikanske nasjonalforsamlingen en uhyre farlig presedens. Verdens viktigste demokrati nærmer seg i praksis enevelde, fordi Kongressen abdiserer sin rolle som motvekt til Det hvite hus.

Republikanerne, som har flertall i Senatet, vil i praksis gjøre Donald Trump til konge i USA, hevet over loven og ufeilbarlig. Trump er med god margin den mest feilbarlige og lovløse presidenten i moderne tid. Å utstyre ham med en konstitusjonell blankofullmakt er oppskriften på nye, groteske overgrep mot anstendighet, sannhet og folkestyre.

Publisert: