Parodien i Lysefjorden

LEDER: Noen må stoppe dragkampene i gamle Forsand og Nye Sandnes. Innbyggerinitiativet for å flytte deler av Forsand inn i Strand er forståelig, men det er ikke tilrådelig å gjøre dette nå.

Tidligere forsandordfører Fridtjov Thorsen Norland stod bak innbyggerinitiativet om å dele Forsand mellom Strand og Nye Sandnes. Det er ikke hans skyld at dette er blitt en parodi.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Verden må gå videre, selv om det ikke alltid skjer på premisser folk liker. Nye Sandnes (Sandnes + Forsand) er som kjent en underlig konstruksjon, men på ett eller annet tidspunkt må noen erkjenne at det er viktigere å sikre framtiden enn å ta omkamp om tapte slag.

Forsandinnbyggerne på nordsiden av Lysefjorden har med ti stemmers overvekt sagt at de vil justere grensene for Nye Sandnes, slik at de blir en del av Strand kommune. Kommunestyrene i Forsand og Sandnes har vedtatt at de ikke kan ta hensyn til dette, mens Strand gjerne ønsker de nye innbyggerne til kommunen sin.

Siden dette er en grensejusteringsdebatt, og ikke en kommunesammenslåingsdebatt, er beslutningsprosessen noe annerledes. Det er likevel ikke grunn til å se på dette som noe annet enn en omkamp om Nye Sandnes. Det er ingen tjent med nå.

Selvsagt er det positivt med innbyggerinitiativer og annet engasjement, men det kan likevel ikke være sånn at prosesser Stortinget har vedtatt skal stoppes eller utsettes på bakgrunn av en avstemning blant ytterst få innbyggere. Med all respekt for innbyggerne i valgkretsen Kolabygda: det er ikke de alene som kan tegne norgeskartet.

Denne oppfordringen går også til Fylkesmannen, som i det siste har bidratt til å øke kaoset rundt kommunesammenslåingene i Rogaland, gjennom å støtte at Ombo likevel bør være delt mellom Nye Stavanger og Hjelmeland. Det må bli en slutt på dette.

Kommunereformen er blitt en meget betinget suksess. Ett år etter at Stortinget vedtok en betydelig reduksjon i antall kommuner, krangles det fortsatt både i nord og i sør. Debattene burde vært på helt andre arenaer.

Ingenting av dette er Forsands eller Hjelmelands skyld. Årsaken er at premisser og prosedyrer for gjennomføring av reformen har vært utydelige. Ikke minst fordi det hele tiden har vært vektlagt at det skal tas hensyn til lokale ønsker. Hvor langt, hvor langt ned og hvor mye det skal tas hensyn til dette, har vært særdeles uklart.

De mange rådgivende folkeavstemningene har dessuten hatt uklare spørsmålsstillinger, ikke spesielt god valgdeltakelse og til dels tvetydige resultater. Noen steder har det ikke vært folkeavstemninger, og i spørsmålet om deling av Forsand, fikk bare en del av befolkningen stemme. Det er blitt en parodi, på begge sider av Lysefjorden. Og ikke bare der.

Les også

Avstemninger har kraft, men Stortinget bestemmer

Publisert: