Barnefattigdom: Økende risiko, noen klare svar

AFTENBLADET MENER: Hvert tiende barn i Norge lever nå i familier under fattigdomsgrensa. Det er høyst bekymringsfullt.

Nestleder Hadia Tajik i Ap har rett i at å kunne norsk er en viktig del av å komme forskjellssamfunnet til livs, skriver Aftenbladet på lederplass.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

På Arendalsuka onsdag kom UNICEF med en tankevekkende rapport om kommuner rangert etter risiko for barnefattigdom.

Rogaland kommer ikke spesielt dårlig ut, men rapporten ser ikke bare på eksisterende barnefattigdom, men også risikoen for at den skal øke.

Tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser at barnefattigdommen i Norge nå er tre ganger så høy som i 2001.

Les også

Hadia Tajik: - Hvis man slikker en imam, så må man vaske munnen sin

Les også

Stavanger Høyre i spissen for en rekke tiltak i kampen mot barnefattigdom

Les også

LEIAR: Aukande ulikskap også i annleislandet Norge

Innvandring er den største enkeltforklaringen på dette, men bak barnefattigdom skjuler det seg ellers en lang rekke faktorer: Yrkestilknytning, sosialhjelp, uførepensjon og eneforsørgere for å nevne noen.

Nestleder i Ap, Hadia Tajik, har helt rett når hun sier til Aftenbladet torsdag at å kunne norsk er en sentral faktor her – samt at å fjerne kontantstøtten også vil være en viktig del av å utrydde voksende forskjeller og barnefattigdom.

Det vil ikke si at løsningen er å fjerne barnetrygden eller å innføre differensiert barnetrygd. Tvert imot kan det være en bedre løsning å øke barnetrygden for alle. Ellers vil den sikreste oppskriften på å fjerne barnefattigdom være at både mor og far har jobb.

Et munnhell sier at det er dyrt å være fattig. Statistikken viser at unge uføre fort havner i en evig fattigdomsfelle. Barn av foreldre med høy utdanning velger gjerne høyere utdanning. På denne måten forsterkes forskjellene i det norske samfunnet, et samfunn som tradisjonelt har vært preget av små forskjeller med alle de fordeler det har gitt.

UNICEF har noen enkle tips til å møte barnefattigdommen: Fritidstilbud må være tilgjengelige for alle, frafall i skolen må forhindres mest mulig.

Helt konkret kan det ifølge UNICEF-rapporten handle om å bevare fritidsklubber i storbyene eller å ha helsesøstre ute i skolene som kan oppdage i tide dem som sliter.

Forskjells-Norge er en av de store fortellingene i årets valgkamp.

SV har blinket ut kampen mot forskjellene som sin hovedsak. Men samtlige partier har ulike resepter. Derfor snakket også barne- og familieminister Solveig Horne om riktig medisin mot barnefattigdom i Norge denne uka. Som UNICEF påpeker vil det være dyrt å styrke tjenester som skole, NAV, helsetjenester og barnehage i kampen mot forskjellssamfunnet. Men det vil lønne seg over tid.

Publisert: