Ny fase i Ukraina

LEDER: Russlands krigsmaskin omgrupperer og mange antar at et nytt, stort slag er under oppseiling øst i Ukraina. Vesten har mange muligheter til å svare, men ingen av dem er uten risiko.

De østlige og sørlige delene av Ukraina risikerer nye, store ødeleggelser og tragedier de kommende ukene. Hva kan Vesten gjøre for å hindre dette?
  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Like før helgen vedtok regjeringen å nekte russiske skip adgang til norske havner, og russiske lastebiler får ikke krysse grensen ved Storskog. Men fordi denne nye sanksjonsordningen ikke omfatter russiske fiskefartøy, vil den i praksis ikke ha veldig stor betydning.

Dette lille eksempelet fra Norge kan stå som et symbol på det hele den vestlige verden strir med nå, over to måneder etter Russlands invasjon i Ukraina: Hva slags nye reaksjoner kan tenkes å få Russland og Vladimir Putin til å revurdere krigføringen?

Tross omfattende økonomiske straffereaksjoner mot den russiske staten, russiske selskaper og velstående enkeltpersoner, tjener Russland enorme summer hver dag på å selge gass og olje til de samme landene som fordømmer krigføringen, og som i noen tilfeller også forsyner den ukrainske hæren med våpen og penger.

Da Putin før helgen kuttet gassforsyninger til Polen og Bulgaria, kan det ha vært et forvarsel om hva som kan komme. Tyskland, Europas største økonomi og mest folkerike land, vil komme i store vanskeligheter dersom den russiske gassen uteblir. Faktisk kjøper til og med Ukraina gass av det samme landet som bomber og myrder deres egen befolkning.

Etter det militære nederlaget rundt Kyiv har russiske styrker trukket seg østover og sørover, mot Donbass-regionen og mot kyststripen langs Svartehavet. Fly- og artilleriangrep har erstattet infanteri og panservogner.

Mange militære eksperter spår at Russland samler styrke for en ny, stor offensiv sør og øst i Ukraina. Finnes det nye grep som kan svekke Russlands vilje til å gjennomføre den planen?

Det mest ødeleggende økonomiske straffetiltaket vil være å slutte å kjøpe russisk gass. Men dette vil sende energiprisene gjennom taket, og vil nesten helt sikkert føre til rasjonering og inflasjon i store områder i Europa. Norge, som er det eneste landet som kan erstatte store naturgassleveranser, kan ikke raskt øke sin eksport.

På den militære siden er det tenkelig at ytterligere avanserte våpensystemer blir stilt til rådighet for Ukraina, hvor forsvarsviljen fortsatt er meget høy. Faren som er innbakt i dette, er at Vesten og Nato til slutt vil ende som en krigførende part, om ikke i navnet så i gavnet.

Ingenting tyder på at Putin er så svekket at han vil trekke seg fra krigen i Ukraina. Trolig kan han ikke det, fordi et åpenbart militært nederlag vil svekke hans stilling i Russland. Det er den ukrainske sivilbefolkningen og unge soldater på begge sider som må betale prisen for at Putin har malt seg inn i et hjørne.

Norge bør opprettholde - og om nødvendig øke - sin økonomiske og militære støtte til Ukraina.

Publisert: