Til Kim Frieles minne

AFTENBLADET MENER: Kim Friele er død. Hennes liv og virke står som en bauta over hvor viktig kampen for minoriteters rettigheter er.

Kim Friele er død.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Identitetspolitikk er utskjelt nå. I vår tid har vi fått inntrykk av at det dreier seg om hvert individs rett til ikke på noen måte å bli krenket, eller føle seg krenket. Og der det store fellesskapet til enhver tid må sørge for å holde seg oppdatert på hva dette kan være, og for hvem.

Det er ikke nødvendigvis slik. Minoriteters kamp for likeverd og like rettigheter har vært helt avgjørende for store grupper mennesker. Det gjelder kvinnekampen tilbake til 1970-tallet, det gjelder kampen mot rasisme og det gjelder kampen for homofiles rettigheter.

Kim Friele sto som den første i Norge åpent fram som lesbisk i 1963. Homofil praksis skulle ennå i ni år til være straffbart i Norge, og homofili ble ikke strøket som psykiatrisk diagnose før i 1977.

Hun var leder i homoorganisasjonen Det norske forbundet av 1948 fra 1966 til 1971, og generalsekretær i organisasjonen fra 1971 til 1989. Da hun gikk inn i foreningen, var den nærmest usynlig – noe også navnet tydelig vitner om. Kim Friele var på ingen måte usynlig. Hun gikk i spissen i kampen for å få slutt på at homofil praksis var straffbart, hun var sterkt medvirkende i å få homofili fjernet som psykiatrisk diagnose i 1977, og i å få paragrafene mot rasisme inn i norsk straffelov. Da det i 1993 ble åpnet for at homofile kunne inngå partnerskap, var Kim Friele og Wenche Lowzow første par ut i Oslo rådhus.

Friele fikk mange utmerkelser. Den hun selv satte høyest skal ha vært St. Olavs Orden. Hun fikk også Fritt Ords honnørpris, men leverte den tilbake i høylytt protest det året Nina Karin Monsen fikk samme pris. Sistnevnte for sin protest mot at homofile skulle kunne inngå ekteskap. Monsen mente at det gjorde hennes eget ugyldig.

Kim Friele kjempet hele livet, med sitt eget ansikt og sitt eget personlige liv i potten, for at en minoritetsgruppe skulle få samme rettigheter som majoriteten.

Frieles kamp har vært utrolig viktig for å utvide hvem grunnleggende rettigheter skal gjelde for i landet vårt. Det har gjort manges liv friere, og manges syn på andre mennesker videre. Og det er lett å se at det var en kamp som måtte gjøres personlig.

Vi skylder det en tanke, før vi i våre dagers identitetskamper blir for bastante i synet på andre. Og vi skylder Kim Friele en stor takk.

Publisert: