Trusselen fra de svakeste ledd

LEDER: I Europa har vi lenge kunnet regne med en viss forutsigbarhet i allierte lands utenrikspolitikk. Slik er det ikke lenger.

Erdogan og Trump er farlig svake ledd blant allierte land.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

«Å tillate Tyrkia å gå inn i Nord-Syria er en av de mest destabiliserende tingene vi kan gjøre i Midtøsten, hevdet den amerikanske demokraten Ruben Gallego da det ble kjent at USA ville støtte en tyrkisk invasjon i Nord-Syria. Det er diplomatisk sagt.

«Når en tillater Erdogan, som er en slags Gudfar for IS, å angripe kurdere, er døra blitt åpnet for et folkemord,» sa en kurdisk aktivist til Dagsavisen.

Den tyrkiske presidenten, Recep Tayyip Erdogan, vil opprette en sikkerhetssone langs grensen mot Nord-Syria. Sonen vil han etter eget utsagn bruke til å returnere en million av de tre millionene syriske flyktninger som nå befinner seg i Tyrkia. Erdogan ser også på den kurdiskdominerte militsgruppen SDF som en terroristgruppe, og på det kurdisk-styrte området i Nord-Syria som en trussel.

Kurderne var USAs nærmeste allierte i kampen mot IS i Syria. De tok den tyngste byrden og de største tapene. At USA svarer med å trekke seg ut, og gi Erdogan fritt leide, er så kritikkverdig at det er vanskelig å finne ord. Igjen har kurderne bare seg selv å stole på. Kanskje må de finne sammen med den syriske diktatoren Assads styrker, for å kunne stå i mot Tyrkias invasjon. At de i overskuelig framtid skulle finne på å stole på USA eller noen av USAs allierte igjen, er utenkelig.

At USA svarer med å trekke seg ut er så kritikkverdig at det er vanskelig å finne ord

Kurderne har alt varslet at de vil prioritere å beskytte egen jord, og nedprioritere vaktholdet over IS-fanger. Søndag melder Reuters at 785 IS-tilknyttede personer har rømt fra en IS-leir.

IS er på ingen måte utryddet.

Samtidig meldes det at to kurdiske krigsfanger er drept av tyrkiskstøttet milits. The New York Times omtaler drapene som en mulig krigsforbrytelse, og mener det viser hvordan etnisk motivert hat har blusset opp etter at president Donald Trump trakk tilbake amerikanske styrker i området.

Flere land har stoppet våpeneksport til Tyrkia, deriblant Norge, Frankrike, Nederland og Tyskland. Det skulle bare mangle.

Donald Trumps dømmekraft er fatalt sviktende og totalt uforutsigbar. Det er heller ingen grunn til å stole på at Erdogan vil vise måtehold og begrense angrepet.

De to er farlig svake ledd blant allierte land.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har anerkjent at medlemslandet Tyrkia har et legitimt behov for å beskytte grensen mot Syria, men bedt dem vise tilbakeholdenhet. EU har gjennom flyktningavtalen med Tyrkia gjort seg selv kraftløse overfor Erdogan.

Akkurat nå er dessverre avmakt ordet som best beskriver de alliertes reaksjoner.

Publisert: