Stort strukturproblem i helsevesenet

LEDER: Sykepleiermangelen viser at det offentlige helsevesenet har et stort strukturproblem. Det krever en reform av hele systemet.

Det er ikke nok studieplasser på sykepleierutdanningen, men det nytter ikke å opprette flere dersom man ikke retter opp i heltheten. Bildet er fra sykepleierutdanningen ved Universitetet i Stavanger (UiS) i 2016, da Linn D. Skjerven (t.v.) og Linn Kristin Hansen var andreårs sykepleierstudenter.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

En undersøkelse gjennomført av Nav i Rogaland viser at det er behov for 337 sykepleiere og 77 spesialsykepleiere i fylket. Dette en trend de har sett over flere år.

Nasjonalt begynner sykepleiermangelen også å bli et stort problem, viser tallene fra Nav. Norge mangler 5600 sykepleiere og spesialsykepleiere.

Både i Aftenbladet og Aftenposten på onsdag forteller en rekke sykepleiere om hvordan de i sin arbeidshverdag hele tiden strever med å strekke til, om dager uten tid til å spise og gå på do. Og om hvordan underbemanning fører til uholdbare arbeidssituasjoner. Ofte er det pasientene som er skadelidende.

Les også

– Vi går ofte hjem med dårlig samvittighet

Les også

Disse yrkesgruppene har høyest mangel på arbeidskraft

For få

Både nasjonalt og lokalt utdannes for få sykepleiere, og det skyldes ikke manglende interesse for utdanningen. Tvert imot.

Søkertallene ved Universitetet i Stavanger viser at sykepleierutdanningen ved UiS har 744 primærsøkere til 295 studieplasser. Nasjonalt kjemper 2,6 førstegangssøkere om hver studieplass i sykepleierutdanningene.

Men problemet er mye mer komplekst enn å bare øke antall studieplasser.

Sykepleiere har både høyt sykefravær og deltidsprosenten er svært høy. Halvparten av jobbene som lyses ut, er ikke fulle stillinger, viser tall Retriever har innhentet for Sykepleierforbundet. Mange går fra måned til måned og håper at de får nok ekstravakter til å få endene til å møtes.

I en undersøkelse gjennomført for NOVA blant 5000 sykepleiere i 2016, svarte halvparten at de ønsket eller vurderte å slutte.

Les også

Norge mangler 5600 sykepleiere. Hva skjer om det blir enda flere?

Les også

SSB: Norge vil mangle 28.000 sykepleiere i 2035

Trussel

Helseminister Bent Høie erkjenner i Aftenposten at mangelen på sykepleiere er i ferd med å bli en trussel mot pasientsikkerheten noen steder.

Han sier at regjeringen har gjort mye, og at de skal gjøre mer.

Men dette er en trend vi har har sett i flere år, og som allerede er et problem.

Siden arbeidsmiljøet er så dårlig at mange blir skremt vekk fra yrket etter kort tid, vil det ikke være samfunnsnyttig i dag å bruke penger på å utdanne flere. Heller ikke andre enkelttiltak som bedre lønn, heltidsstillinger, gode arbeidstidsordninger og flinke ledere vil isolert sett løse problemet.

Sykepleiermangelen og historiene som fortelles fra innsiden, viser at det offentlige helsevesenet har et stort strukturproblem. Her må alt ses på i helhet.

Det er derfor på sin plass å ta til orde for en reform av hele systemet, ikke brannslukking. Her kan ikke ansvaret legges til kommunene eller det enkelte helseforetak. Ansvaret ligger hos Helsedirektoratet, departementet, og ikke minst hos statsråden.

Publisert: