Hva er en god kommune?

AFTENBLADET MENER: Det er ikke nødvendigvis kommunene med best vilkår for næringslivet som gir de beste oppvekstvilkårene for barn og unge.

Unicef er bekymret over de store forskjellene på barn og unges oppvekstvilkår i Kommune-Norge.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Vi gratulerer Sola kommune, som igjen er kåret til landets beste kommune av NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon. Dette er en «årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet
i norske kommuner,» skriver NHO selv.

De ser på om næringslivet har flere bein å stå på, omfanget av privat næringsliv, og i hvor stor grad kommunen kjøper private tjenester. Høyt utdanningsnivå, høyt inntektsnivå og høy grad av sysselsetting slår positivt ut, mens høy grad av eldre, uføre, arbeidsledige og sykemeldte slår negativt ut.

Det finnes jo også helt andre kriterier for hva en god kommune skal være. Hvis man for eksempel tenker seg at en kommune først og fremst er til for å gi innbyggerne en del tjenester. Som barnehager, skole og SFO. Skoleskyss og barnevern. Eldreomsorg og andre vesentlige helsetjenester, som fastleger, legevakt, psykolog og helsesykepleiere. Renovasjon, vann og avløp, strøing av glatte, kommunale veier og fortau.

Så finnes det også andre kåringer enn den til NHO, som Sola pleier å vinne. Unicefs kommuneanalyse sjekker hvordan det står til med tjenestene rettet mot barn og unge. På deres liste, har åtte av de ti beste kommunene mindre enn ti tusen innbyggere. Her finner vi Tokke kommune i Telemark, Namsskogan i Trøndelag og Stor-Elvdal i Innlandet.

Åtte av ti av kommunene som lite ærerikt ligger på bånn, er i Viken. Klepp kommune havner helt sist, rett under store kommuner som Bærum og Nittedal. Bærum er for øvrig på bronseplass i toppen av NHOs kåring. Unicefs kåring er knyttet opp mot FNs barnekonvensjon, som slår fast at alle barn har rett til en trygg oppvekst, og til å få utvikle sitt potensial til fulle. Det skal gjelde uansett hvor du bor og hvem du er. De sjekker kommunenes tilbud innenfor barnehage, grunnskole, barnevern, helsetjenester og kulturtilbud.
Og de er bekymret for de store forskjellene mellom kommunene i Norge når det gjelder barns oppvekstvilkår, og ber politikerne diskutere hvorfor, og hva som må endres.

Selvsagt henger ting sammen, selvsagt kan en høyere skatteinngang og en friskere, mer arbeidsfør befolkning gjøre det lettere å sørge for gode tjenester.

Men ser vi på de to kåringene, er det ikke selvsagt at gode kår for privat næringsliv gir gode oppvekstvilkår for barn og unge. Det bør kommunepolitikere i alle partier ta innover seg og diskutere, på et enda bredere grunnlag enn dette. Hva skal til for å minske forskjellene på barn og unges oppvekstvilkår i Kommune-Norge?

Publisert: