Konsensus-Stavanger sporar av

LEIAR: Statusen til Universitetet i Stavanger (UiS) blir ikkje høgare dersom det skal vere ein professoral marsjera i takt-verkstad.

UiS-rektor Klaus Mohn møter kritikk for å vere kritisk til regjeringas oljepakke. Det fortener han ikkje.
 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

På mange måtar var dette også bodskapen til nytilsett rektor Klaus Mohn, då han i fjor haust tok til i si nye stilling. Eit levande universitet treng mange røyster, usemje og levande diskusjonar. Det blir ikkje god eller effektiv formidling av at alle meiner det same.

Mange forklarer Stavangerregionen sin suksess med at alle har stått saman når dei store slaga har stått. På tvers av parti, på tvers av institusjonane, på tvers av organisasjonane og kommunegrensene har alle kjempa for det same sidan Stavanger fekk Statoil og Oljedirektoratet i 1972.

Les også

Her startet historien om lykkelandet

Konsensus-Stavanger har altså vore ein suksess på forskjellig vis. Samstundes vil det vere ei fullstendig avsporing å meine at alle skal vere ein heiagjeng for kvarandre alltid, uansett.

Ikkje minst for ein akademisk institusjon som slit med både omdøme og prestisje, vil eit stempel som fundamentalistisk supporter for ei bestemt næring ikkje vere bra.

Les også

UiS får stryk på kvalitet – har ett år på å ordne opp

Les også

Studenttrivsel: Universitetet i Stavanger nesten på bunn

Les også

«God kvalitet i studia ved UiS, systemet for kvalitetsutvikling skal bli betre»

Mohn er ein aktiv formidlar, som byr både på seg sjølv og sine meiningar, mellom anna i si faste kommentarspalte her i Stavanger Aftenblad. For snart to veker sidan gav han uttrykk for eit anna syn enn det Konsensus-Stavanger har på regjeringas krisepakke til oljenæringa. Det er også eit anna syn enn det til dømes UiS-professor Petter Osmundsen forsvarte i Dagens Næringsliv i førre månad.

Dette er ei usemje som er bra, sunn og som bidreg til at lesarane blir meir kompetente til sjølv å ta standpunkt i saka. Usemja er i tråd med det Mohn sa ved tilsetjinga og måndag gjentok han i Aftenbladet at det skal vere takhøgd for ulike syn. Han streka under at dette sjølvsagt ikkje binder andre tilsette til å meine det same. UiS er ikkje eit børsnotert konsern.

Men same sak i Aftenbladet indikerer at dette ikkje er uproblematisk. Næringsforeningen i Stavangerregionen er mellom dei som limer Mohn til rolla hans ved UiS. Vi er einige med administrerande direktør Harald Minge i at ein ikkje utan vidare kan skilje den private Mohn frå rektor Mohn, men det er nett det som er poenget. Forskarane ved UiS, også rektor, skal vere frie, uavhengige og ha rett til å fremje akkurat dei standpunkta dei meiner er rett. Mohn skulle kanskje vore tydelegare med sine bindingar til fornybarindustrien, men dette er ikkje noko argument for avskilting i oljedebattar.

Slike forsøk på ufarleggjering er til sjuande og sist til skade for Konsensus-Stavanger. Ikkje minst i ei tid der dei danner felles front med UiS for å få medisinstudium og generelt arbeider hardt for at universitetet ikkje bare skal ha stempel som eit framifrå petroleumsuniversitet, men også kan skilje seg ut i andre fag. Det er mellom anna derfor vi treng Mohn si viktige røyst.

Publisert:
 1. Klaus Mohn
 2. Universitetet i Stavanger
 3. Universitetet i Stavanger (UiS)
 4. Harald Minge
 5. Ytringsfrihet

Mest lest akkurat nå

 1. Før var strømprisene lavest i Sør-Norge. Så skjedde det noe

 2. Flere unge kan ikke lenger bruke en vanlig datamaskin: – Holder ikke med et kurs

 3. Marerittkveld for Haaland og Dortmund: Største tap i Champions League

 4. Bendi fra Sandnes skal til Bocuse d'Or: – Når jeg først har sagt at jeg skal gjøre noe, gjør jeg det

 5. Ryfast: Stenges to ganger i døgnet i 10 dager

 6. Trond Ola flyttet på hjemme­kontor i Spania. Trenden har bare så­vidt startet, tror eks­pertene