Autoritært og farlig fra Oslo MDG

LEDER: Vi må klare å håndtere klimakrisen uten å gå på akkord med menneskerettighetene eller rettsstatens liberale prinsipper.

Lokalpartiet til MDG i Oslo vil forby reklame for oljeselskaper og andre som bidrar til utslipp.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Ytringsfriheten skal ikke bare beskytte samfunnsdebatten, informasjonsfriheten og hindre forhåndssensur. Den er også til for reklame og betalte ytringer. Blant annet fordi kommersielle interesser eller faginteresser ikke alltid kommer gjennom i offentligheten på andre måter, må de ha en mulighet til for eksempel å kjøpe seg reklameplass i en nærradio.

Likevel er det en aksept for at ytringsrommet er noe smalere her. Forbudene mot alkohol- og tobakksreklame er eksempler på innskrenkninger i ytringsfriheten som blir akseptert, blant annet på grunn av hensynet til befolkningens helse.

Spillreklame er også regulert, det samme er reklame rettet mot barn og det er begrensninger i hvordan uadressert reklame kan spres i postkassen og på telefonsalg. Blant de mer absurde tilfellene, er forbudet mot politisk reklame i fjernsyn.

Les også

KOMMENTAR: Partiene kan den ene dagen vise ansvarlighet ved ikke å vise reklame på TV 2, mens de neste dag kan plassere materiale i amerikanskeide, sosiale mediekanaler.

Alle disse begrensningene er preget av gode hensikter, men vi må ta innover oss at dette ikke er uproblematisk. For hvor skal vi egentlig trekke grensen mellom ytringsfriheten og de edle formålene som kan begrense den? Og når vi først har åpnet for en forbudslinje, er det færre skranker for å ty til nye.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Oslo hører til dem som mener at deres kjernesaker må trumfe menneskerettighetene. På lokalpartiets årsmøte forrige helg vedtok de å arbeide for å forby reklame for selskaper og produkter som ødelegger klimaet. Forurensning skal sidestilles med alkohol og tobakk. Det betyr for eksempel at annonser for biler som går på fossilt drivstoff, flyreiser, oljeselskaper og lignende ikke lenger skal være lovlig.

Forslaget er både farlig og autoritært. Farlig, fordi det griper for dypt inn i den grunnlovsfestede ytringsfriheten i Norge. Autoritært, fordi det vil bruke lovgivningen til å stoppe motstemmer i å fremme sitt budskap.

Klimakampen er trolig den viktigste utfordringen vi står overfor, men hvis kampen for miljøet skal trumfe grunnleggende rettigheter som den frie samtalen, må vi lete etter andre virkemidler. Og de fins. For eksempel har den norske bilparken på kort tid blitt vesentlig elektrifisert ved hjelp av konstruktiv politikk, ikke forbud.

Da den britiske avisen The Guardian sa at de ville slutte å ta inn annonser fra oljeselskaper, sa nasjonal talsperson for MDG Arild Hermstad til fagbladet Journalisten at han oppfordrer også norske medier til å gjøre det samme. Det har han selvfølgelig rett til å gjøre, og dette er den riktige måten å gjøre det på.

Tonen til Oslo MDG finner vi heller ikke igjen i samme grad i partiets profil i denne regionen. Det arbeides med å innføre en rekke tiltak de anser som nødvendige for å få fart på utslippskuttene, men dette skjer i gode politiske prosesser uten de fundamentalistiske trekkene vi stadig ser fra Oslo MDG.

Publisert: