Fakta må på bordet om Ryfast-forsinkelsene

LEDER: Vi må få vite alt om hvorfor fullføringen av Ryfast-prosjektet og Eiganestunnelen er blitt så dramatisk forsinket.

Bybrua i Stavanger har hatt sterk trafikkøkning etter at Ryfylketunnelen åpnet før Hundvågtunnelen var klar.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Allerede nå kan det slås fast at den nye ryfylkeforbindelsen er vellykket. Tusenvis av mennesker har fått en ny og bedre hverdag etter at Ryfylketunnelen mellom Solbakk og Hundvåg åpnet 30. desember i fjor. Folk på begge sider av tunnelen har i stort monn testet de nye mulighetene som har oppstått.

Prosjektet har også tilsynelatende hatt en troverdig og sikker framdrift. Dette bekreftes av at Statens vegvesen sa fra seg opsjonen på å forlenge ferjedriften på Tausambandet fra nyttår. Parallelt med dette har det hele tiden vært sagt at Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen skulle åpnes samtidig med Ryfylketunnelen. Så må noe ha begynt å skjære seg i fjor en gang.

Bare én av tunnelene ble ferdig i tide, og det dagen før den siste tauferja skulle klappe til kai. Uten tvil har prosjektet støtt på uforutsette problemer på tampen.

Ingen er uenige i at sikkerheten i det kompliserte tunnelsystemet er det aller viktigste. Dette oppgis som årsak til at de to siste tunnelene ikke kan åpne ennå. Aftenbladet opplyste onsdag morgen at 15. mars er trolig åpningsdato for disse.

Les også

Åpningen av Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen utsettes

Det er selvsagt helt riktig å sette sikkerheten først. Alle forstår det. Likevel er det vanskelig å forstå hva som har gjort at dette arbeidet er forsinket. Kommunedelspolitiker Hilde Karlsen (H) viste berettiget harme da hun etterlyste forklaringer og pekte på løftebrudd i et debattinnlegg forrige uke.

Hennes hovedanliggende var selvsagt den store ekstrabelastningen deler av Stavanger påføres når all ryfylketrafikk kanaliseres over Hundvåg og flere andre byøyer. Det har også flere andre negative ringvirkninger og det påvirker finansieringen av prosjektet, siden bompengeinnkrevingen er utsatt.

Statens vegvesen har lang tradisjon for å holde tidsfrister. Når det gjelder Ryfast har de dessuten vært forsiktige med å love for mye, men hovedløftet var ferdigstillelse i 2019. Hvis det viser seg at de har tatt seg for god tid med ting som kunne vært avklart tidligere, er det kritikkverdig.

Under orienteringen prosjektet hadde for kommunalutvalget denne uken, spurte Frode Myrhol (FNB) om hvorfor Hundvåg- og Eiganestunnelene, som i realiteten var ferdige før Ryfylketunnelen, ikke var klare. Han mener han ikke fikk svar, men det fortjener både han og resten av befolkningen.

Publisert: