Nok et globalt virus

LEDER: Wuhan-viruset kommer helt sikkert til Norge også. Men det er faktisk ingen grunn til panikk.

Publisert: Publisert:

En illustrasjon av Korona-viruset laget av det amerikanske Centre for Disease Control and Prevention (CDC) i USA. Foto: TPX/Scanpix

  • Leder

Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at utbruddet av viruset som startet i den kinesiske millionbyen Wuhan utgjør en global helserisiko. Dette vedtaket ble gjort 30. januar, etter innledende nøling fra organisasjonens side.

Grunnen til nølingen var ikke minst den kontante og svært omfattende reaksjonen fra kinesiske myndigheter. Byen Wuhan er under strenge karantenebestemmelser for å hindre spredning av smitte, og det arbeides intenst med å framskaffe en vaksine, både i Kina og i andre land.

Grunnen til erklæringen fra WHO ble oppgitt til å være bekymring for hvordan viruset kan opptre hvis det etablerer seg i land med svakt helsevesen og tett befolkning, med andre ord i fattige land. Så langt later det til at dette ikke har skjedd.

Søndag kom den foreløpig siste statusrapporten fra WHOo, som viser at 14.500 mennesker så langt er bekreftet smittet. Av disse er det bare 146 tilfeller utenfor Kina, fordelt på 23 ulike land. Ett dødsfall er så langt registrert, i Filippinene. I Kina er det så langt meldt om 304 dødsfall.

Vi lever i globaliseringens tid. Det er anslått at over 500.000 mennesker befinner seg om bord i passasjerfly til enhver tid. En konsekvens av dette er at sykdomsutbrudd som i tidligere tider forble lokale, nå raskt blir både nasjonale og globale. Derfor spiller organisasjoner som WHO en så viktig rolle.

Fra de siste årene husker vi blant annet fugleinfluensa, svineinfluensa, sars, Zika og Ebola. Felles for alle disse, og flere til, er at de skapte stor bekymring. Men i ettertid kan vi likevel slå fast at ingen av dem har fått globale konsekvenser. Vaksiner er utviklet, og det internasjonale samarbeidet som WHO er et eksempel på, viser seg å fungere etter hensikten.

Det er selvsagt for tidlig å erklære at Wuhan-utbruddet er under kontroll. Men det er all grunn til å advare mot å overdramatisere situasjonen. Dødeligheten later til å være lav. Som ved de fleste andre epidemier er det særlig mennesker som allerede har et svekket immunforsvar som er i faresonen, slik det også er ved «normale» og årvisse utbrudd av influensa.

Dersom vi følger reiserådene og de generelle forsiktighetsreglene som blir gitt, er det ingen grunn til å tro at det ikke skal gå greit også denne gangen. Mediene har også et ansvar for å avdramatisere og gi nøktern informasjon. Det er ingen grunn til panikk.

Publisert: