Lovgivning stopper dessverre ikke homoskepsis

LEDER: «Homoterapi» er ikke bare en stor selvmotsigelse og en uting. Virksomheten er i enkelte tilfeller direkte farlig og den framstår som svært sårende. Det er likevel ikke sikkert at mer lovgivning er veien å gå for å få bukt med uvesenet.

Diskrimineringsminister Trine Skei Grande (V) i årets Pride-parade i Oslo. Nå vil hun utrede et forbud mot homoterapi.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Feil 1: Begreper som «homoterapi» og «konverteringsterapi» indikerer at folk som tilhører seksuelle minoriteter er noen som skal kureres for å bli friske, altså heterofile. Dette er direkte i strid med en helt grunnleggende forståelse av menneskeverdet og menneskerettighetene.

Feil 2: De som holder på med denne terapien er de reneste kvakksalvere, det gamle ordet på personer som behandler folk for sykdom uten ha noen form for autorisasjon eller formell utdanning. Vi finner dem i en del kristne miljøer, men også i flere andre religioner. I denne ulekre blandingen av religion og terapi skapes det mange ulykkelige skjebner, særlig blant barn og unge.

Feilene er mange flere.

VG TV har fortjenstfullt satt nytt søkelys på denne denne virksomheten i en godt laget, om enn sterkt vinklet, serie. Dokumentarprogrammene er med på å vise fram at skeive blir møtt med utstøtelse fra det religiøse fellesskapet, og får beskjed om at de vil miste venner og familie om de lever ut sin seksuelle legning. For mange er det da enklere å ta imot et «tilbud» om homoterapi.

I Stortinget ligger det allerede et forslag fra Ap og MDG om et forbud. Dette, kombinert med den økte temperaturen i debatten, har ført til at regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) har bestemt at det skal utredes «hvordan praksis som har til formål å endre personers seksuelle orientering eller kjønnsidentitet forholder seg til nasjonal lovgivning og menneskerettigheter».

Mot seg har de på den ene siden deler av opposisjonen, som mener at det bare er å vedta, uten videre utredning, mens regjeringspartner KrF på den andre siden mener ny lovgivning ikke er nødvendig. Partileder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad sa så seint som i Stortinget onsdag at han er mot homoterapi, men at det allerede er forbudt.

Samme dag presenterte avisen Vårt Land tall fra en befolkningsundersøkelse som viser at bare én av ti nordmenn syns det er galt at voksne av samme kjønn har et forhold. Men her skiller KrF-velgerne seg kraftig ut: 64,3 prosent mener det er galt og 18,1 prosent har ikke tatt stilling. Det er ikke særlig spekulativt å tro at Ropstad snakker til disse.

Vi har litt andre grunner enn Ropstad for å være skeptiske til et lovforbud. Noe av det gjelder nettopp avgrensingen mot religions- og ytringsfriheten. Derfor må det blant annet skilles mellom legitim bønn og uakseptabel behandling. Det bør også tydeligere avklares om lovgivning som lov om helsepersonell eller lov om alternativ behandling ved sykdom mv. allerede gjør konverteringsterapi ulovlig.

Endelig har vi bare begrenset tro på at straff er et egnet virkemiddel for å stoppe denne type uønsket virksomhet. Homoskepsisen sitter dessverre fortsatt dypt i en liten del av befolkningen. Forhåpentlig kan en utredning avklare grensespørsmål, men også lansere andre måter å kjempe mot konverteringsterapien på.

Publisert: