Morn, Jens

AFTENBLADET MENER: Det politiske sirkuset rundt ansettelsen av Jens Stoltenberg som sjef i Norges Bank er nok uunngåelig, men det går ikke an å hevde at han ikke er kvalifisert for jobben.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum hadde Jens Stoltenberg med seg på videolink fra Natos hovedkvarter i Brussel da Stoltenberg ble presentert som ny sentralbanksjef.
  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

«Det er ikke mitt ansvar å gjøre det som er enklest, men det som er rett», sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum da han fredag presenterte Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef i Norge.

Finansministeren har helt rett i at det hadde vært «enklere» å gi jobben til visesentralbanksjef Ida Wolden Bache. Hun var åpenbart en omtrent like kvalifisert kandidat til jobben som Stoltenberg. Vennskapet mellom Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre og Stoltenbergs lange periode som Norges mest profilerte politiker er jo en hovedgrunn til at Stoltenbergs kandidatur har blitt omstridt.

Men ikke den eneste grunnen. Det er mange partier og representanter på Stortinget som nok også bruker denne anledningen til å skape hodebry for en regjering som allerede har hatt mye motbør.

Flere partier på Stortinget, hvor et flertall er uenige i regjeringens utnevnelse av Stoltenberg, har allerede varslet en granskning av prosessen bak utnevnelsen. Dette er en rettighet Stortinget har, og vi er sikre på at dette er noe regjeringen og Finansdepartementet allerede har tatt høyde for. Departementet har blant annet offentliggjort en detaljert redegjørelse for ansettelsen.

Det er nok ikke til å unngå at mange, særlig utenfor Norges grenser, vil oppfatte Stoltenberg som en «politisk» sentralbanksjef

Som sentralbanksjef skal Stoltenberg være styreleder i Oljefondet, og hans brede erfaring blir vektlagt som særlig viktig i den delen av jobben. Men det er nok ikke til å unngå at Stoltenberg, med sin bakgrunn som Arbeiderpartiets mektigste leder i moderne tid og som fortsatt er medlem av partiet, av mange utenfor Norges grenser vil bli oppfattet som en «politisk» sentralbanksjef.

Oljefondet, som nå har en markedsverdi på nesten 12.000 milliarder kroner, gjør Norge til en stormakt i det globale finansmarkedet. Forvaltningen av disse verdiene er av avgjørende betydning for velferdsstaten.

Vi er ikke så bekymret for at Stoltenberg ikke skal klare å håndtere denne balansegangen. Hans og bankens rolle er i stor grad bundet av strenge formelle regler, og banken kan i svært begrenset grad instrueres politisk.

Vi tror at den opphetede debatten rundt valget av Stoltenberg vil legge seg relativt raskt. Flere ledende politikere fra opposisjonen har allerede vært ute med sine gratulasjoner til Stoltenberg.

Det vil være svært oppsiktsvekkende dersom en granskning i regi av Stortinget avdekker relevante forhold rundt ansettelsen som ikke allerede er kjent. Vi ønsker Jens Stoltenberg lykke til i jobben han tiltrer i høst.

Publisert: