Pilene peker feil vei

AFTENBLADET MENER: Det blir ikke medisinutdanning i Stavanger. Makten kikker ikke vår vei.

Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Etter mange års kamp, diskusjoner og satsing, kom svaret fra regjeringen i går: Det blir ingen medisinutdanning i Rogaland.

Vi vet at vi trenger flere leger, og vi vet at fastlegekrisen siger tungt innover oss. I 2019 konkluderte Grimstad-utvalget med at Norge burde øke studieplassene i medisin fra 646 til 1076. Utvalget slo fast at over 40 prosent av alle norske medisinstudenter tar utdanningen sin i utlandet, og dermed utdanner seg til et annet helsesystem enn det norske. Andre har påpekt at utdanningene i utlandet legger hovedvekten på sykehus, og lite på allmennmedisin, som kommunene trenger.

Bare universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø har til dags dato hatt lov til å uteksaminere leger. Stavanger ville bryte monopolet, og bli det femte universitetet med gradsrett. De ville samarbeide med Bergen, men på like vilkår, ikke som et praksisunderbruk. Alt i dag har medisinstudenter ved Universitetet i Bergen praksisen sin ved andre sykehus på Vestlandet, både i Førde, Haugesund og Stavanger. Men de uteksamineres fra Bergen.

Det ble en ren maktkamp mellom de fire etablerte på den ene siden, og Stavanger på den andre. De fire store vant. Regjeringen har landet på at de må plassere de nye studieplassene der de får mest igjen for pengene, og mener en nyetablering i Stavanger blir for dyrt. I tillegg peker de på at vi er et lite land, med få hoder, og at å spre medisinstudiet utover flere steder, kan utarme fagmiljøene.

Det siste går det alltid an å forstå i Norge. Den argumentasjonen er ikke lett å avvise. Samtidig vil det alltid være de gamle universitetenes fremste argument, enten det stemmer, eller blir sagt i ren egeninteresse.

Stavanger universitetssjukehus (SUS) tar alt praksisstudenter fra UiB, for SUS ville det være helt nødvendig at de to universitetene på Vestlandet samarbeidet, de har ikke kapasitet til å ta praksisstudenter fra to parallelle utdanninger. UiS åpnet for en slik plan, men Bergen ser seg ikke tjent med det.

Rogaland trenger å utvikle tung kompetanse på flere felter. Vi trenger å bli en mer attraktiv region for flere, universitetet vårt trenger å få flere tunge og prestisjefylte studier. Vi beklager at det ikke gikk. Pilene peker feil vei for oss. Statens pengebruk må holdes igjen, denne regjeringen har ører og øyne i helt andre retninger enn våre, og gamle universiteters kamp for å beholde retter og privilegier gir sterkere gjenlyd enn et ungt universitets ønske om å satse, utfordre og komme med noe nytt.

Publisert: