• Elevar og lærarar skal få meir luft og plass til å tenkja, lytta, og finna samanhengar . Roald, Berit

Blanke ark ventar

LEIAR: Omtrent på denne tida spring alle landets skuleelevar ut og tar fri. Det er dei vel unt.