• Høsten 2008 kollapset banker og andre finansinstitusjoner over hele verden. Folk flest, ikke finansselskapene, tok regningen. KEITH BEDFORD / X01635

LEDER: Hvis USA svekker kravene til finans­indu­strien, vil hele verden igjen kunne bli sittende med regningen

Donald Trumps mediesirkus skjuler ofte alvorlige endringer i politikken. Svekking av kravene til finansindustrien er et eksempel på dette.