• Ordførerkandidatene Kari Nessa Nordtun og John Peter Hernes er begge avhengige av å bygge allianser. Her representert ved Rødts Mímir Kristjánsson (t.v) og Venstres Jan Erik Søndeland (t.h). Anders Minge

Venstresida må også regne

Leder: Skal de rødgrønne ha sjanse til å overta makta i Stavanger etter valget, må de gjøre hjemmeleksene sine bedre, mener Aftenbladet.