Kulturminner for folk flest

AFTENBLADET MENER: Stavanger kommune har startet arbeidet med ny kulturminneplan. Den gamle er utdatert, og kommunen er dessuten ny etter sammenslåingen med Finnøy og Rennesøy. Det gir grunnlag for nytenking.

Nye Stavanger har fem middelalderkirker i stein innenfor sine grenser. Talgje kirke er en av dem.
 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

Går alt som planlagt, kan en ferdig kulturminneplan legges fram for politisk vedtak på forsommeren i 2023. Alt om et års tid skal høringer være i gang. Men før den tid er det mange som skal involveres og mye som skal på plass.

Dette blir tredje generasjons kulturminneplan for Stavanger. Rennesøy har en plan fra 2015. Finnøy har ikke, men sitter på en omfattende registrering av ulike typer kulturminner. Det er med andre ord gode grunnlag til å jobbe videre på. Men det kreves også mye nytt.

Etter sammenslåingen har nye Stavanger rundt 30 øyer. Kystkulturbegrepet må med andre ord stå sterkt i den nye planen. De nye kommunedelene har sine verdier å ta vare på. Det gjelder kulturlandskap og håndverkertradisjoner, sjøfartskultur og gammel bosetting. Den nye kommunen har ikke mindre enn fem middelalderkirker i stein innenfor sine grenser. I tillegg kommer trehusbyen, og ulike historier knyttet til meierivirksomhet, transportveier og kaier, sjøhus og naustkultur, steingarder, beite og kulturlandskap. Her er mer enn nok å favne om.

En kulturminneplan inneholder et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag om kulturminnene og kulturmiljøene i kommunen. Det er viktig at denne kunnskapen er lett tilgjengelig for alle interesserte. Den nye planen skal bli digital, og gjennom samarbeid med kartverket er planen å utarbeidet et verktøy der brukerne kan komme med innspill og kommentarer.

Mange skal involveres i det arbeidet som byantikvaren nå setter i gang. Det gjelder jordbruksinteresser og øvrige næringsinteresser, historielag, universitet og skoler. Gjennom invitasjoner både til byvandringer, foredrag og den pågående trehuskampanjen kan nye impulser bli hentet inn. Det jobbes også med å etablere ulike referansegrupper der personer med ulik kompetanse- og interessebakgrunn inviteres med for å bidra.

For å lykkes må flest mulig involveres. Da får den nye kommunen en dynamisk kulturminneplan bygget på ulike miljøer. Ved å samordne dette med den nye kommuneplanen som også er i arbeid, kan dette bli et verdifullt dokument – både prosessen fram mot målet, og den videre utviklingen av kulturminner og kulturmiljøer i nye Stavanger.

Publisert:
 1. Kulturminner
 2. Middelalderen
 3. Stavanger
 4. Rennesøy
 5. Finnøy

Mest lest akkurat nå

 1. 89-åring ved sykehjem ble ikke lagt om kvelden. Satt i stolen hele natten

 2. Laget til solabuen vant rundt fem millioner kroner: – Det kom noen tårer

 3. Kan sjefen bestemme når du skal ha ferie? Eksperten har et overraskende svar

 4. Okea med milliard-kjøp i Nordsjøen

 5. Skal sikre drikkevann til rundt 330.000 rogalendinger

 6. Brøt sammen i gråt i jubelrusen: – Jeg kommer aldri til å glemme støtten