Klønete NRK-konsert

AFTENBLADET MENER: NRKs konsert «Jul med KORK» snublet i det som nok var et velment forsøk på å samle flest mulig av oss om noe.

NRK må selvsagt forholde seg til åndsverkloven.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

NRKs konsert «Jul med KORK» lørdag 18. desember har vakt reaksjoner. Det er ikke så vanskelig å forstå.

For det første må NRK selvsagt forholde seg til åndsverkloven. Ingen kan uten videre forandre noens åndsverk, selv om de skulle mene det er en god ide å gjøre det. I dette tilfellet gjaldt det Eyvind Skeies tekst «Tenn lys», skrevet til NRKs «Portveien 2» i 1987, med en svært gjennomtenkt balanse mellom allmenne verdier og den kristne julefortellingen, etter samtaler mellom Skeie og NRKs Ada Haug, som selv var humanetiker.

Det kristne kommer til uttrykk i teksten to steder, først ved linjen «må jord og himmel møtes», før det siste verset tenner fire lys for himmelkongen, for barnet lagt på strå.

Artistene i 9 grader nord hadde i NRKs konsert byttet ut «himmel» med «drømmer», og framførte et helt nytt vers i stedet for det siste, der de på tamilsk synger ut et håp om at alle forskjeller mellom kaster og religioner forsvinner.

Det er selvsagt et overtramp av vår største kulturinstitusjon.

NRK hadde også lånt Nordstrand kirke til konserten. Det finnes bestemmeIser for hva et kirkerom kan brukes til i Den norske kirke. Der heter det at alle kunstuttrykk kan brukes i kirker, så lenge de tjener «det kristne budskap og lar kirkerommets særlige egenart komme til utfoldelse».

Nordstrand kirkes menighetsrådsleder Hans-Jørgen Hagen mener NRK har brutt reglene, og nevner spesielt Jan Eggums sang «Når en hedning feirer jul». Hagen mener NRK prøver å nøytralisere et kristent budskap, og at et kristent budskap ikke er nøytralt.

Vi kan i alle fall slå fast at når rammen for en konsert er et kirkerom, legger det noen føringer på innholdet. Det burde NRK klare å forholde seg til, eller velge bort. Ville statskanalen vise fram det allmenne og ulike ved norske julefeiringer og juletradisjoner, burde de begynt med å legge konserten til en annet sted enn en kirke. Så kunne både kristne, førkristne og humanistiske syn på julen fått stå side om side, uten at det ene skal søke å nøytralisere det andre. Og slett ikke ved å gripe inn og endre andres åndsverk, for å gjøre dem likere eget ståsted.

Vi var lenge et svært homogent samfunn, vi hadde ganske lik bakgrunn, vi hadde kristendommen som statsreligion. Sånn er det ikke lenger. Men den kristne tradisjonen er fortsatt sentral og definitivt en del av det mangfoldet som skal få rom – ikke minst i en julekonsert lagt til en kirke. NRKs «Jul med KORK» framstår som et ganske klønete forsøk på å gjøre oss like igjen, ved å gjøre alt allment. Det virker bare som en misforstått og utdatert holdning til hva mangfold er.

Publisert: