En viktig og riktig fusjon

LEDER: Aker BP kjøper Lundins olje- og gassvirksomhet og blir en kjempe på norsk sokkel. Dette er sannsynligvis en god nyhet både for Norges viktigste industri og for det kommende grønne skiftet.

Johan Sverdrup-feltet på Utsirahøyden er den største nye utbyggingen på norsk sokkel og trolig en av de siste gigantene. Lundin Energy har 20 prosent av lisensen.
Publisert: Publisert:

Aker-eier Kjell Inge Røkke mente for ikke lenge siden at en fusjon mellom operatørselskapene Aker BP og Lundin Energy «aldri» ville bli en realitet. Om dette var en taktisk uttalelse eller bare en feiltakelse vil vel aldri bli helt klart. Men det som er sikkert, er at en avtale om at Aker BP kjøper Lundins olje- og gassvirksomhet for 125 milliarder kroner ble hamret ut i løpet av noen hektiske timer.

Tirsdag kunne selskapene annonsere oppkjøpet, som er den største transaksjonen på norsk sokkel siden Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet slo seg sammen i 2007. Den er også dobbelt så stor som da Vår Energi tok over resten av ExxonMobils eiendeler på sokkelen i 2019, en kontrakt med en verdi på over 40 milliarder kroner.

Aker BP så dagens lys i 2016, da BP Norge og Det norske oljeselskap ble slått sammen. Lundin på sin side ble en sentral aktør på sokkelen gjennom sin 20 prosents andel i gigantfeltet Johan Sverdrup, der Equinor er operatør.

Allerede da Aker BP ble etablert, var en mulig fusjon med Lundin noe mange aktører i markedet snakket om. Men prosessen har tatt lenger tid enn mange hadde trodd.

Det fusjonerte selskapet vil bli det nest største selskapet på norsk sokkel, etter Equinor, og vil forhåpentlig være en garantist for en langsiktig og fornuftig forvaltning av ressursene.

Det er potensial for at det nye selskapet kan bli større i markedsverdi enn Telenor, noe som i så fall vil sette to oljeselskaper på toppen av Oslo Børs.

For tross norske ambisjoner om å bli mindre avhengig av olje og gass, er det hevet over enhver tvil at denne industrien vil være helt avgjørende for den norske velferdsstaten i mange år. Det finnes rett og slett ikke nok alternativ energi i verden til å erstatte fossile energikilder.

Det fusjonerte selskapet vil operere seks store lisenser og har en kombinert produksjon på 400.000 fat oljeekvivalenter per dag. Reservene er på 2,7 milliarder fat.

Den dominerende eieren i Aker BP er Aker, med Kjell Inge Røkke som største eier. Aker har store planer om å bli en dominerende aktør i det grønne skiftet, for eksempel innen offshore vindkraft. Inntektene fra fossil energi er nødvendige for å kunne investere i framtidige grønne energikilder.

Det er med andre ord to gode grunner til at Norge ikke skal slutte å produsere olje og gass. Vi trenger inntektene både til å finansiere driften av en omfattende velferdsstat, og vi trenger lønnsomme selskaper for å kunne omstille samfunnet til en ny og grønn energiproduksjon.

Det fusjonerte selskapet vil forhåpentlig være en garantist for en langsiktig og fornuftig forvaltning av ressursene på sokkelen
Publisert: