• Det er utvilsomt problematisk at Hans Borge, som selv er forsker og instituttleder ved et universitet, avfeier 200 andre forskeres arbeid med et skuldertrekk. Jon Ingemundsen

Stoler ikke UiS på forskning?