Selvskading i Bjerkreim

AFTENBLADET MENER: Bjerkreim kommunes svake håndtering av mobbesakene i kommunen, bør inn i læreboka til andre småkommuner.

Dalane tingrett levner Bjerkreim liten ære i sin ferske mobbedom.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Dalane-kommunen har det siste tiåret vært hjemsøkt av flere alvorlige mobbesaker, men har gjennomgående vist begrenset vilje til å rydde opp. I forrige uke fikk de en ny smekk på både fingrer og andre kroppsdeler, da Dalane tingrett gav et mobbeoffer en erstatning på 1,2 millioner kroner. Med saksomkostninger kommer prisen opp i over to millioner kroner. Dommen er ikke rettskraftig.

Mobbesakene har herjet med kommunen, kommunens ansatte og kommunens skolebarn iallfall siden 2009. Det er selvsagt grunn til å forstå at dette har vært vanskelige saker for både kommuneadministrasjon og politikere. De har dessuten fått massiv kritikk fra etater som Fylkesmannen, Utdanningsdirektoratet og Barneombudet.

Det er flere år siden kommunen tok et krafttak for å få ro rundt de alvorlige mobbesakene, men de har ikke klart det. Dommen de fikk mot seg denne måneden skyldes at de nektet å godt et erstatningskrav i 2018. Når saker får rulle og gå over så lange tidsrom, blir omkostningene langt høyere enn de kronene som blir tilkjent i en slik dom.

Les også

850.000 kroner i mobbe-erstatning

Bjerkreim har under 3000 innbyggere og er av den grunn ekstra sårbar for slike massive hendelser som mobbesakene fra 2009 er. Det sier seg selv at store deler av kommunen blir både berørt og involvert, når både skolen selv, hele kommuneapparatet, FAU og ikke minst familiene som har gjennomlevd dette, er parter.

Når relasjonene er så tette, skaper det store problemer for å gjennomføre en troverdig og rask nok saksbehandling. Dalane tingrett har lånt uttrykk fra et vitne når dommen omtaler deler av håndteringen som «amatørmessig» og «blottet for faglig innsikt». Åpenbart er det over tid vektlagt hensyn som ikke har vært til gunst for de hardest rammede, mobbeofrene.

Derfor er det mye lærdom å hente for andre i denne saken. Tidlig og tydelig involvering er viktig. Evne til å både motta og lære av kritikk er like vesentlig. Det er heller ingen skam å be om hjelp utenfra når forholdene er for små og tette. Forhåpentlig er også Bjerkreim kommune selv i stand til å lære av disse sakene og ikke minst stoppe selvskadingen. For dette må ta slutt.

Publisert: