Russland og Rogaland

AFTENBLADET MENER: Russlands utenriksminister deltok på G20-møtet på Bali. Diskusjonene der griper rett inn i livene til oss i Rogaland.

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov under G20-møtet på Bali fredag.
  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Utenriksministrene i verdens største økonomier, den såkalte G20-klubben, møttes før helgen på den indonesiske øya Bali. Dette var et formøte før den uhyre viktige G20-konferansen samme sted i november.

Da er det ventet at Russlands president Vladimir Putin vil være til stede, tross protester fra vestlige land og Japan. Utenriksminister Sergei Lavrov opplevde at flere vestlige land uteble fra velkomstmiddagen på Bali, men kunne søke trøst i at land som India, Sør-Afrika og ikke minst Kina har latt være å kritisere Russlands invasjonskrig i Ukraina.

Som ventet har kritikken mot krigen i Ukraina overskygget mange av de andre temaene som skulle diskuteres blant utenriksministrene. Verden opplever en kombinasjon av en rekke dramatiske utviklingstrekk som hver for seg ville fortjent å være et hovedtema for G20:

Klimakrisen forverrer seg nærmest fra dag til dag, samtidig som vi opplever en global forsyningskrise utløst delvis av koronapandemien. Det er akutt fare for global matmangel, noe som selvsagt vil ramme de fattigste landene hardest.

Den globale sikkerheten trues av at forholdet mellom et stadig mer ekspansivt Kina og et stadig mer politisk ustabilt USA har forverret seg. Dette har ført til store spenninger mellom Kina og USAs allierte i Stillehavsregionen, som Australia, Japan og Filippinene.

Og verdens underskudd på energi og matvarer har blitt akutt forverret av Russlands krig mot Ukraina. Gasseksporten fra Russland har blitt rammet av sanksjoner, samtidig som russerne blokkerer for den livsviktige eksporten av korn fra Ukraina.

Alle disse problemene, og flere til, griper direkte inn i livene til oss i Norge og Rogaland. Vi merker dem på økte energipriser, økte priser på matvarer, økende rente og et turbulent marked for flyselskapene. Men også på gode tider for oljeselskaper og lakseeksportører. Derfor er det også viktig for oss hva verdens største land blir enige om – og hva de er uenige om.

Som en stor eksportør av fossil energi er det for eksempel av stor betydning for Norge at EU nå har gitt etter for presset og godtatt at naturgass, på noen betingelser, klassifiseres som «grønn energi» i vårt viktigste marked. Men samtidig vet vi at de nye vekstøkonomiene i G20, med Kina og India i spissen, merker seg dette og vil kreve liknende konsesjoner.

Det kan gjøre det enda mer umulig å nå målet om å stoppe temperaturstigningen i verden på 1,5 grader. Alt henger sammen med alt, og G20 er et godt eksempel på akkurat dét.

Publisert: