Bryne trenger flomvern

AFTENBLADET MENER: Store deler av Bryne kan fort komme under vann hvis det ikke snart gjøres grep rundt utløpet av Frøylandsvatnet.

Bøndene Lars Nedrebø, Paul Inge Netland, Olav Aarsland, Ingvar Søyland, Christian Aarsland og Geir Nesse på brygga som nærmest havnet under vann under nedbøren i november.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det er selvsagt svært risikabelt å forholde seg rolig til det som er en tydelig propp i det kjente vassdraget på Jæren. Frøylandsvatnets utløp, omtrent midt i Bryne sentrum, er trangt og vil tåle unormale vannmasser temmelig dårlig.

Ekstremvær, store, konsentrerte nedbørsmengder, økt havnivå og springflo setter byer og tettsteder ved hav og vassdrag på stadig større prøver.

I Dalane, som ble rammet av storflom i 2015, har flomvern og flomsikring stått på dagsorden siden da. Stavanger har stadig på agendaen hvordan havnebebyggelse og -infrastruktur kan sikres bedre mot springflo og sørover i Europa gjøres det store tiltak ved en rekke elver for å hindre at de går over sine bredder.

Les også

110 meter flomvernpølse klar for Vågen

Les også

Hvor lenge går vi tørrskodd til konserter langs Blå promenade?

Frøylandsvatnet har på ganske kort tid gått fra å være en forurensende pøl til å bli et attraktivt turområde og et artsrikt fiskevann. Mye er gjort for å oppgradere innsjøen, tilstøtende vassdrag og turområdene rundt de siste tiårene.

Tirsdag gikk seks lokale bønder ut i Aftenbladet og advarte mot konsekvensene av høy vannstand. Mye nedbør, kombinert med at bygge- og utviklingsaktivitet i området sender regnvann i retning Frøylandsvatnet, har skapt en ny virkelighet i nabolaget. Bøndene peker på at det smale utløpet, i nordenden av Bryne sentrum, kan fungere som en propp. Vannstanden kan stige en halvmeter på et døgn ved mye nedbør.

Et bilde bøndene selv har tatt viser hvordan en brygge ble satt under vann da det regnet som verst i november. Jærbladet meldte samtidig om stengte underganger og stier på grunn av overvann. En risikoanalyse fra 2015 viser stor fare for at boliger og butikker helt bort til Rosseland kan havne under vann i en såkalt 200-årsflom.

Risikoanalysen i seg selv viser at Time kommune er klar over trusselen og de er ikke uforberedt. Plan- og utbyggingssjef Ole Bjørn Maråk viser til at det fins en plan for flom- og overvannshåndtering, at det er laget en egen flomvei under fylkesvei 44 og at kommunen samarbeider med Klepp for å se på muligheter for å gi vannet en raskere vei til havet.

Dette er viktig arbeid, ikke bare fordi den tette bebyggelsen på Bryne kan påføres ubotelig skade ved en stor oversvømmelse. Det er også viktig fordi kommunenes innsats her kan være en inspirasjon for andre i den tid der størrelse og omfang på flommene blir langt større enn vi er vant med.

Publisert: