Oppsiktsvekkende og uakseptable mangler

AFTENBLADET MENER: Politiet i Norge har monopol på lovlig å kunne utøve makt mot medborgere. Nettopp derfor er det avgjørende å ha full kontroll på hvordan monopolet virker.

Justisminister Monica Mæland (H) får drahjelp fra Sør-Vest politidistrikt og politimester Hans Vik i arbeidet med bedre kartlegging av politiets maktbruk mot barn. Foto: Fredrik Refvem

 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

Mange politi- og barnevernansatte har reagert med frustrasjon over Aftenbladets opprulling av hvordan, og hvor ofte, norsk politi bruker fysisk makt mot barn. De oppfatter serien som kritikk av hvordan de utfører arbeidet, men poenget her er noe helt annet: myndighetenes manglende oversikt over disse inngrepene, hvor mange de er og med hvilken styrke de utføres.

De som har fulgt med på serien og debatten rundt den, vil for lenge siden ha oppdaget at særlig barnevernansatte ofte kommer i situasjoner som både er truende og direkte farlige. Det er ikke vanskelig å være enig i at bistand fra politiet har vært nødvendig i mange av disse situasjonene.

Samtidig er det grunn til å diskutere både bruk av uniformerte biler og folk, antall involverte og grad av inngripen i disse situasjonene. Mange av barna som har vært utsatt for makt har beskrevet traumer som har vart i mange år etter konfrontasjonene med politiet.

Loggføring og statistikkføring i politi og påtalemyndighet er omfattende og detaljert nærmest ned til hvert minste sykkeltyveri. Derfor kan også politidistriktene gjøre grundig rede for sin virksomhet ved hvert årsskifte. Men det er altså noen huller her og det er temmelig oppsiktsvekkende. Og det er dessuten fullstendig uakseptabelt. Før Aftenbladets opptelling, fantes det ingen visshet om hyppighet, metoder eller omfang.

Stortinget diskuterte forrige uke om de skulle be regjeringen følge opp Barneombudets anbefalinger om å få oversikt og kontroll. Bortsett fra at justisministeren virker relativt uengasjert og at svarene hennes var «tørre og byråkratiske», som SV-representant Petter Eide sier, betyr ikke dette at vi ikke skal ha slik kartlegging. Det betyr bare at fagorgan som Riksadvokaten og Politidirektoratet er de som må få dette på stell.

Nå ser det ut til at de kan få drahjelp av Sør-Vest politidistrikt, som både vil begynne å føre statistikk over disse oppdragene og like viktig: rutinene endres og forbedres. Flere oppdrag skal skje i sivil og det skal samarbeides med barnevernet om alternative transportformer. Visepolitimester Gøril Våland skriver også i et debattinnlegg at selv om politiet oppfatter mye av det som er kommet fram som urettferdig kritikk, er de klar for å se på sine rutiner. Hun understreker at hovedregelen er at det ikke skal brukes fysisk makt. Et prinsipp vi håper hele etaten vil følge.

Les også

 1. Politimakt mot barn: Fra «Glassjenta» til «Alex»

Publisert:

Politimakt mot barn

 1. Barnevernet skal telle politioppdrag

 2. Ingen oversikt over skader på barne­verns­barn. Detal­jert oversikt over ansatte

 3. «Brutale» politi­folk. «Over­dreven makt­bruk». Ung­dom som fraktes «i bur»

 4. Sivilombudsmannen slår alarm: – Alvorlige funn gir all grunn til uro

 5. Ap vil ha oversikt over barnevernets politibruk i Stavanger kommune

 6. – Uttrykket i ansiktet til disse jentene, redselen i øynene, det er noe som brenner seg fast

 1. Politimakt mot barn
 2. Politiet
 3. Sør-Vest politidistrikt
 4. Monica Mæland
 5. Hans Vik