Time kommune bør beklage

AFTENBLADET MENER: Den eneste reaksjonen biblioteksjefen i Time bør få etter sitt engasjement mot datasenter på Kalberg, er en uforbeholden unnskyldning fra sin arbeidsgiver.

Aud Søyland Kristensen, biblioteksjef i Time kommune, må selvsagt få mene noe om utbygging av datasenter – også som ansatt i kommunen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Aud Søyland Kristensen er biblioteksjef i Time kommune. Samtidig har hun engasjert seg i motstanden mot planene om å bygge et stort datasenter på Kalberg i Time, blant annet på grunn av at disse planene innebærer at landbruksjord vil bli bygget ned.

Etter at Søyland Kristensen i november 2020 uttalte seg i saken, og ble tatt bilde av med et ansattkort for Time kommune hengende rundt halsen, ble hun innkalt til et møte med kommuneledelsen.

I referatet fra møtet, som avisa Nationen kunne sitere fra, heter det:

«Arbeidsgiver gjorde det klart at arbeidstakeren i dette tilfellet har gått for langt: Å stå fram i mediene med ansattkort på brystet og polemisere mot rådmannen og den politiske styringsgruppa sin innstilling i nevnte sak, bryter med prinsippet i kommunikasjonsstrategien og retningslinjene. (...) Arbeidsgiver oppfordrer på denne bakgrunn Søyland Kristensen til framover å ha en mer tilbaketrukket rolle i Vern Kvernaland for slik å unngå rollekonflikt».

Til dette er det å si at «kommunikasjonsstrategien» til Time kommune i denne sammenheng er revnende likegyldig. Biblioteksjefen har en selvsagt rett til å ytre seg om saken, uten å få noen form for reaksjon på det. Vi minner om at nesten alle kommunalt ansatte (rådmenn og toppledere er et unntak) også har full rett til å stille til valg for politiske partier.

Det forholdet at bibliotekdriften i Time kommune tilhører den samme administrative enheten som behandler Kalberg-saken er også helt uten relevans. Datasenteret skal vitterlig ikke ligge på biblioteket.

Søyland Kristensen har nå klaget saken inn for Sivilombudsmannen, hvor hun etter vår mening vil ha en uhyre sterk sak. Vi ser fram til ombudsmannens svar, fordi det kan ha betydning også i mange liknende tilfeller.

Time kommune er dessverre ikke alene om å forsøke seg på å legge begrensninger på ansattes ytringsfrihet. Få andre lovbestemmelser i Norge er mer misforstått – og misbrukt – enn reglene om taushetsplikt og uttalelsesrett.

Det kan være bekvemt for arbeidsgivere som Time kommune å hindre ansatte i å ytre seg, men det blir ikke riktig av den grunn. Ytringsfriheten er en av søylene det norske samfunnssystemet hviler på, noe Grunnloven også gjør tindrende klart.

Den eneste reaksjonen Time kommune bør komme med overfor sin biblioteksjef, er en uforbeholden unnskyldning. Samt en klargjøring til alle sine ansatte om at de i framtiden kan føle seg sikre på at kommuneledelsen har lest og forstått Grunnloven.

Til dette er det å si at «kommunikasjonsstrategien» til Time kommune i denne sammenheng er revnende likegyldig
Publisert: