Permitteringsreglene må justeres

LEDER: Det var helt riktig å liberalisere permitteringsreglene da pandemien traff Norge, men framover må det stilles andre krav.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) må pønske ut nye permitteringsregler.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Ordningen med at arbeidstakere kan få dagpenger under arbeidsledighet mens de er permitterte, er spesiell. Derfor har den også begrensninger når det gjelder varighet og det påligger arbeidsgiver en lønnsplikt de første 15 dagene av permitteringsperioden. Dette er viktige hovedregler.

For permittering skal ikke brukes når det ligger an til varige situasjoner. Det kan stoppe nødvendig fleksibilitet i arbeidsstyrken. I den andre enden handler det om at arbeidsgivere ikke kan legge det økonomiske ansvaret for enhver liten konjunktursvingning over på staten.

I spesielle situasjoner, som under finanskrisen og den forrige oljekrisen, har myndighetene lempet på bestemmelsene. Det har i hovedsak vært riktig, blant annet fordi det langt på vei har vært åpenbart at krisene var forbigående. Det får vi også håpe at covid-19-angrepet er, men situasjonen har dessuten vært helt spesiell i den forstand at mange virksomheter ble pålagt av myndighetene å stenge.

Derfor ble også permitteringsreglene endret ganske umiddelbart etter at Norge stengte. Arbeidsgiverperioden ble kortet ned, lønnskompensasjonen ble høyere og etter hvert er 26-ukersperioden utvidet til ut oktober.

Dette skulle gi et pusterom, men blant annet fordi mange har tre måneders oppsigelsestid, er det allerede nå et behov for avklaring om permitteringsperioden skal forlenges. Både LO og NHO krever at den utvides til 52 uker. De ønsker blant annet å unngå at permitterte skal miste arbeidet sitt for godt.

Oljeserviceselskapet Halliburton opplyste i forrige uke til Aftenbladet/E24 at det er fare for oppsigelser hvis ikke permitteringsordningen forlenges. Mange er i samme situasjon. ikke minst gjelder dette i hotell- og reiselivsnæringen, som fortsatt trenger tid til å reise seg.

Les også

Uten nye permitteringsregler må Halliburton si opp inntil 100

Dette kan være et poeng, men det er likevel nødvendig med justeringer i ordningen. Da den ble innført hastet alt og den ble ikke så treffsikker som den burde. Det ble så lett å permittere at mange gjorde det unødvendig. Gledelig nok sank ledighetstallene med 83 000 mennesker i juni. Nav opplyser til NTB at dette i hovedsak skyldes færre helt permitterte. Nå bør en eventuell utvidelse eller forlengelse av ordningen begrenses til de bransjene som opplagt er rammet av myndighetenes koronatiltak og der det er berettiget håp om at arbeidsforholdet faktisk kan gjenopptas innen rimelig tid. I tillegg bør det vurderes å pålegge arbeidsgiverne en ny periode med lønnsplikt.

Poenget må være å stimulere til aktivitet, ikke passivitet. Erfaring fra tidligere viser at det faktisk kan være lettere å komme tilbake i arbeidslivet for de som er oppsagt enn for de som har vært permitterte over tid.

LES MER: Nav’s tidsskrift Arbeid og Velferd i 2017: Utvidelser av permitteringsperioden førte ikke til at flere kom i jobb eller returnerte til samme jobb.

Publisert: