Tog: Vi trenger flere fakta

LEDER: Selv om prisen på forlengelse av jernbanenettet fra Fauske i Nordland til Tromsø er høy, bør ikke ideen skrinlegges.

«Videre utvikling av Nordlandsbanen bør bygge på landsdelens egne premisser, ikke på ekspertsynsing sørfra, mener Aftenbladet.
 • Leder
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Den nye utredningen kom på bordet i juli i år, og har en prislapp på 113 milliarder kroner. En avstikker til Harstad vil koste ytterligere 20 milliarder. Utredningen peker på usikkerheten, og antyder feilmargin på kostnadsoverslaget på 40 prosent.

Det er dyrt, og utredningen konkluderer med at dette ikke er «samfunnsøkonomisk lønnsomt». Tvert om kan netto tap samfunnsøkonomisk anslås til mellom 46 og 109 milliarder.

I nord er velviljen for planene stor og tverrpolitisk. I sør har mottakelsen vært kjølig, og få har brydd seg. De få som ytrer seg peker på prisen og vender tommelen ned.

Mange her sør lever i den villfarelse at Nord-Norge utelukkende eksisterer som følge av tung subsidiering sørfra. Det er feil. Landsdelen står for store nasjonale eksportverdier i form av fisk, olje og gass, samt turisme, reindrift og mulig framtidig gruvedrift. En videre utredning av Nordnorgebanen bør derfor inneholde forutsetninger knyttet til verdiskapingen som skjer i landsdelen, og gjerne også en framskriving av befolkningsutviklingen gitt at store verdier skapt av regionen, i større grad brukes til videreutvikling der.

Trafikkgrunnlaget for passasjertrafikk er svakt, men det er større potensiale for gods. Likevel skal det mye til å finne tradisjonell samfunnsøkonomisk lønnsomhet i framtida, selv om vi kan regne inn en framtidig miljøgevinst.

Utredningen fra juli i år er på langt nær fullstendig. Det vil derfor være riktig å gå videre nå med en konseptvalg-utredning. Den kan gi flere svar og et bedre grunnlag for framtidig diskusjon.

Det er kompliserte regnestykker og en tidshorisont langt ut over 30-40 år må legges inn. Nord-Norge trenger flere folk, mer variert næringsstruktur og en videreutvikling av kompetansesentre, forskning og innovasjon. Og det er viktig at en slik ønsket utvikling kan finne politiske bærere for sine visjoner.

Aller viktigst er det at utviklingen skjer på landsdelens egne premisser, og ikke på ekspertsynsing sørfra.

Det koster å gå videre med utredningen, men det er viktig å få mer kunnskap. Planer for jernbane i nord har vært lansert i mer enn hundre år. Denne gangen må vi våge å gå også de neste skrittene for å få den innsikten som trengs for å ta en avgjørelse.

Les også

 1. SJ vant anbudet om sju togstrekninger i Norge

 2. La svenskene prøve seg

 3. Siri Kalvig vil ha flere senger på toget

Publisert:
 1. Klimapolitikk
 2. Energipolitikk
 3. Solberg-regjeringen

Mest lest akkurat nå

 1. 15-åring sendt til SUS etter arbeids­ulykke

 2. Flere naboer var vitne til hendelsen

 3. Kristian utlover dusør til den som kan hjelpe ham

 4. Mandag morgen var strømmen rekorddyr

 5. Fikk du med deg nordlyset over Stavanger?

 6. Da PST varslet helse­vesenet på Kongs­berg i 2018, var det en helt annen sak som vakte mest be­kymring