Bedre barsel?

LEDER: Før flere barselkvinner kan få velge å reise hjem tidligere, må kommunene ha nok jordmødre.

Det er store forskjeller i helsetilbudet etter fødsel, avhengig av hvor du bor.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Helseatlas for fødselshjelp har kartlagt kvinners bruk av helsetjenester gjennom svangerskapet, under fødsel og i barseltiden, for å se om kvinnene får et likeverdig helsetilbud uavhengig av hvor de bor.

Resultatene viser at det er god oppfølging under svangerskap og fødsel, men at det er store forskjeller i helsetilbudet – særlig etter fødselen.

I nasjonale retningslinjer for barselomsorg legges det vekt på at kvinnen og familien skal ha større mulighet til å velge. De som vil reise hjem tidlig etter en fødsel, skal i større grad kunne gjøre det. Men da må kommunene de reiser hjem til, ha en bedre utbygd barselomsorg.

Les også

Halvparten av nybakte mødre får ikke jordmorbesøk

Bekymringen

Både leger og jordmødre har uttrykt stor bekymring for at retningslinjene vil føre til at sykehusene kutter i antall liggedøgn, og at mange må reise hjem tidligere enn de er klar for, til et mangelfullt, kommunalt tilbud.

I Stavanger er liggetiden ennå tre døgn. Det er også helt nødvendig, for det er ikke nok jordmødre i alle kommunene til at det er forsvarlig å gi flere kvinner valg om å reise hjem tidligere. Til høsten blir det mulig å studere til jordmor i Stavanger, noe som forhåpentlig vil gjøre rekrutteringen enklere på sikt. Men jordmødre skal likevel rekrutteres fra den samme potten, enten det er sykehus eller kommuner som trenger dem.

Ikke et sparetiltak

I de aller første døgnene etter fødsel må hjelpende hender være nært nok på mor og barn. Alt dreier seg om mat, søvn, hvile og nærhet, og alt dette er avgjørende for mor og barns helse. På sykehuset kan mor få hjelp med amming bare ved å ringe vaktrommet, trenger mor søvn og hvile, kan de passe babyen. At en jordmor kan komme innom og hjelpe til om et par dager, eller mor få time hos fastlegen, er en helt, helt annen historie. Det er flott at kvinner som har født før og i samråd med lege og jordmor kommer til at de og babyen er i god form til å dra hjem, kan få gjøre det. Men det er utrolig viktig at nasjonale retningslinjer som skal gi disse et bedre tilbud i hjemkommunen, ikke fører til at kvaliteten på barselomsorgen går ned over hele linjen.

Det ligger et stort ansvar på spesialisthelsetjenesten her. Sykehuset må ikke kutte i liggetiden for kvinner flest, og ingen barselkvinner må sendes ut av døra uten av kommunen har nødvendige ressurser til å ta over.

For det er kvinnene som skal få større valgmuligheter, ikke de som styrer sykehusenes budsjetter.

Publisert: