Rett dere etter dommen!

AFTENBLADET MENER: Regjeringen kan ikke sette seg over Høyesterett, og dermed utfordre hele maktfordelingsprinsippet, i Fosen-saken.

Aktivister har demonstrert i Olje- og energidepartementet siden torsdag. Natt til mandag ble de hentet ut av politiet.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Siden torsdag har aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat demonstrert i resepsjonsområdet i Olje- og energidepartementet.

Natt til mandag ble de fjernet med makt av politiet. Protestene fortsatte mandag utenfor departementet, der de sperret inngangen til bygget.

Aksjonene handler om utbyggingen av vindturbiner på Fosen-halvøya. I 2021, over 500 dager siden, konkluderte Høyesterett enstemmig med at konsesjonene til drift av Roan og Storheia vindkraftverk og ekspropriasjonen av områder til utbyggingen er ugyldige. Utbyggingen strider med urfolks rettigheter, og den norske staten ble dømt for brudd på menneskerettighetene.

En rekke organisasjoner og enkeltpersoner har klaget på disse utbyggingsvedtakene siden 2010. I 2018 ba FN Norge om å stanse utbyggingen til saken var avklart i rettssystemet. Staten tillot utbyggingen likevel.

Vindturbinene er fortsatt i drift. Demonstrantene mener de må rives, i tråd med Høyesteretts dom. Mens myndighetene har sagt at de vil utrede saken.

Da dommen kom i 2021 meldte regjeringen at samenes folkerettslige vern skulle sikres, og at dette skulle få en snarlig løsning.

Men Olje- og energiminister Terje Aasland sa til TV 2 på samefolkets dag 6. februar at regjeringen først nå «vil sette i gang et utredningsprosjekt», der flere sider ved dommen skal undersøkes gjennom forskjellige utredninger. Da vil det sannsynligvis gå flere år før det kommer en konklusjon.

Aasland påstod også nylig på et møte i Namsos at konsesjonene er gyldige. Men i dommen fra Høyesterett står det klart og tydelig at konsesjonsvedtaket er ugyldig. Dommen er ikke uklar, som regjeringen antyder.

Hva er det som gjør at regjeringen i denne saken mener at den kan sette seg over Høyesterett, og dermed utfordre hele maktfordelingsprinsippet og rettsvernet til norske borgere? Og hvordan skal samene kunne stole på at det ikke gis nye konsesjoner for utbygginger i områder der menneskerettighetsbruddene potensielt kan være like store som på Fosen?

Både vindkraftutbygginger og elektrifiseringen av Melkøya i Finnmark vil komme i konflikt med reindrift. Det har blant annet allerede kommet en rekke klager fra reineiere på en ny kraftlinje fra Skaidi til Hammerfest, som er forutsetningen for at Melkøya skal kunne elektrifiseres.

SV krever at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) snarest redegjør for hvordan han vil få slutt på brudd på samenes rettigheter. Det har de også gjort før, uten å få svar.

Dette er rett og slett ikke godt nok. Det er langt på overtid at regjeringen retter seg etter Fosen-dommen. Selv om dette betyr at de er nødt til å ta innover seg at den også kan få følger for andre vindkraftutbygginger på land.

Publisert: