• At Klaus Mohn sjølv vil fortsetja å vera synleg, også når han blir rektor, er det ingen grunn til å tvila på. Kristian Jacobsen

Kjemp for den frie tanken!

LEIAR: Universitetet i Stavanger har tilsett professor Klaus Mohn som ny rektor. Å halda den frie tanken høgt bør vera blant ambisjonane.