• Praktisk opplæring har altfor lenge vore nedvurdert. Fredrik Refvem

For mange unge utanfor

LEIAR: Fleire må få gjennomføra utdanninga si på praktisk vis. Det må vi bruka pengar på.