Forsand blir akterutseilt

AFTENBLADET MENER: Boreal kaster kortene. Hvem som nå skal drive ferja som holder Nye Sandnes kommune samlet, er det ingen som vet. Dette begynner å bli en pinlig sak.

Ferja «Petter Dass» på Høgsfjorden 14. november.
  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Samferdselsutvalget i Rogaland har, som ventet, varslet at de vil trekke inn løyvet i ferjesambandet mellom Lauvvik og Oanes. Dette vedtaket fikk ferjeselskapet Boreal, som driver sambandet i dag, til å sende ut melding om at de vil avslutte ferjedriften så snart som mulig.

Det har vist seg å være vanskelig å få inntekter nok til at det private ferjesambandet kan holde den frekvensen de etter kontrakten skulle ha.

Ferjesambandet over Høgsfjorden er bindeleddet mellom de to delene av nye Sandnes kommune. Når ferja ikke går, må de innbyggerne i Sandnes som bor i Forsand, kjøre gjennom Strand og Stavanger for å komme til sitt eget kommunesenter. Via Ryfast-tunnelen.

Boreal-sjef Kjetil Førsvoll har helt rett når han sier at ferjesambandet over Høgsfjorden har vært ønsket av Sandnes kommune og ikke så mange andre. Sambandet er jo en direkte konkurrent med Ryfast, og dermed går bompengeselskapet glipp av inntekter hver gang et kjøretøy bruker ferja i stedet.

Det var jo også en forutsetning da Ryfast, som kostet 12 milliarder kroner, ble godkjent i Stortinget at tunnelen skulle erstatte offentlig finansiert ferjedrift. Smutthullet i Sandnes ble at ingen kan hindre privat ferjedrift på samme strekning, uten offentlig støtte.

Men etter som tiden har gått, har det blitt åpenbart at Boreal ikke har klart å drive ferja med avganger hver halve time, døgnet rundt. Slik selskapet sa at de skulle da de vant løyvet.

Ja, Boreal har fått mange skudd for baugen. 14 måneder under koronaen med gratis Ryfast, for eksempel. Og to år nesten uten bobilturister, også det på grunn av pandemien. Dessuten har økt bruk av hjemmekontor også redusert trafikken.

Men så er det nok også sånn at fordelene med tunnel, som alltid er åpen, har blitt åpenbare for mange som stadig skal til eller fra Ryfylke. Dermed er det nok mange som har endret kjørevanene sine permanent, og som derfor ikke kommer til å begynne å bruke ferja igjen, med mindre den blir veldig rimelig og har svært hyppige avganger. Ingenting tyder på at det vil skje.

Dette begynner å bli en pinlig sak. Innbyggerne i Forsand-delen av Sandnes ble gitt løfter om ferjedrift da kommunene ble slått sammen. Men de løftene kan vise seg å ha vært av liten verdi. Dette vil garantert gi enda en omdreiing av den tilsynelatende evige debatten om å la Forsand få gå til Strand, slik flertallet vil, eller forbli i Sandnes.

Publisert: