Nytenking om bussvei

AFTENBLADET MENER: Det er full anledning til å bruke sunn fornuft når neste etappe av bussveien skal spikres. Det kan hende at en enklere løsning vil bli vel så bra som en komplisert.

Buss i midten eller på en av sidene? Det er spørsmålet.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Stavanger er ennå ikke fornøyd med Bussvei-planen fra sentrum og utover Madlaveien. Leder i utvalget, Frode Myrhol fra Folkets Parti, ønsker å sende hele planen tilbake til Rogaland fylkeskommune, men det er ikke trolig at han får et flertall i utvalget med seg på det.

Mest sannsynlig ender det med et vedtak om utsettelse. For det er mange løse tråder og mange ubesvarte spørsmål i denne saken, som angår en av de mest trafikkerte veistrekningene i hele regionen. Endringer her kan skape ringvirkninger i trafikken som vil berøre tusenvis av innbyggere, hver dag.

Vi har flere ganger den siste tiden sett hvordan hendelser i trafikken, for eksempel på Motorveien eller i de nye tunnelene raskt forplanter seg og skaper kaos. Store endringer i kjøremønsteret i Kannik og ved motorvei-krysset må være godt planlagt og utredet. Vi føler oss så langt ikke trygge på at det er tilfelle når det gjelder denne strekningen av Bussveien.

Det er selvsagt historiske grunner til at Arbeiderpartiet, her ved nestleder i utvalget Anders Fjelland Bentsen, stritter imot å sende planen tilbake. Det var tross alt et opprør i Ap-regi som sørget for at Bussveien i det hele tatt finnes. Ap torpederte jo i sin tid flertallet for å bygge bybane.

Myrhols hovedpoeng er at han mener at det er unødig fordyrende og komplisert å lage bussvei med midtstilt bussfelt på strekningen vestover mot Mosvatnet. Han mener at en løsning med sidestilt bussfelt vil være enklere og billigere, uten at det går vesentlig ut over framkommeligheten.

Det er godt mulig at Myrhol har rett i det. Og han har i alle fall rett i at politikerne plikter å bruke pengene mest mulig fornuftig. Bymiljøpakken har hatt en rekke økonomiske tilbakeslag og store kostnadsoverskridelser, som på sykkelstamveien. Da er det helt rimelig og egentlig betryggende at utvalgslederen plukker på økonomien.

En stor usikkerhetsfaktor er krysset ved Løkkeveien, der det forslaget som foreligger vil stenge for muligheten til å svinge til venstre og ned mot sentrum for dem som kommer sørover på Løkkeveien. Hva vil dette bety for tilgjengeligheten til sentrum, og hva vil dette si for trafikken i alternative sideveier?

Må veier stenges for gjennomkjøring? Finnes det oppdaterte prognoser og trafikktellinger? Dette må de folkevalgte vite før de fatter vedtak. En utsettelse for å framskaffe svar på disse spørsmålene er en liten pris å betale.

Publisert: