• Tette køer blir stadig vanligere og rammer stadig flere trafikkanter. Politiske vedtak bør omgjøres eller justeres dersom terrenget ikke stemmer med kartet, mener Aftenbladet. Jon Ingemundsen
    Galleri

Leder: Kaoset i Hillevåg truer med å gjøre folk mer fiendtlig innstilt til kollektivtrafikk

Aftenbladet mener: Kaoset i Hillevåg truer med å gjøre folk mer fiendtlig innstilt til kollektivtrafikk. Det kan vel ikke ha vært meningen?