Leder: Kaoset i Hillevåg truer med å gjøre folk mer fiendtlig innstilt til kollektivtrafikk

Aftenbladet mener: Kaoset i Hillevåg truer med å gjøre folk mer fiendtlig innstilt til kollektivtrafikk. Det kan vel ikke ha vært meningen?

Tette køer blir stadig vanligere og rammer stadig flere trafikkanter. Politiske vedtak bør omgjøres eller justeres dersom terrenget ikke stemmer med kartet, mener Aftenbladet.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Tusenvis av bilister i Stavanger sitter nå hver dag i nærmest stillestående køer. Særlig på strekningen fra Strømsbrua til Hinna har det de siste månedene vært store problemer, grunnet arbeidene på bussveien, den midlertidige stengningen av Consul Sigval Bergesens vei og den nye, provisoriske påkjørselen til Motorveien ved Schancheholen, som skaper køer som forplanter seg i alle retninger når trafikken er på det tetteste.

Tjensvollkrysset har allerede i mange år vært en notorisk flaskehals, og rushtiden på Motorveien har for lengst sprengt kapasiteten der.

Til dels er køene et forbigående fenomen. Når Ryfast og Eiganestunnelen åpner, vil disse ta unna en del av trafikken som i dag går oppe i dagen. Dette vil lette presset på Tjensvollkrysset og i Hillevåg. Arbeidene på bussveien, som i dag hindrer normal flyt, vil også ta slutt en vakker dag.

Les også

Trafikken sto i deler av Stavanger og Sandnes

Aftenbladet mener fortsatt at lokal- og fylkespolitikerne gjorde en stor tabbe da bybanen ble skrinlagt. Arbeiderpartiet må bære en stor del, for ikke å si hoveddelen, av skylden for at bybanen ikke ble realisert. Bussveien, som deretter ble løsningen med én stemmes overvekt i fylkestinget, framstår mer og mer som et halvgodt kompromiss.

Vi er tilhengere av tanken om å legge opp til at flere av oss reiser kollektivt, eller oftere tar beina eller sykkelen fatt. Det er bra for miljøet, det er bra for helsa og det vil lette presset på veinettet slik at de som må kjøre privatbil (ja, de finnes faktisk) får bedre plass på veien.

Men tonen i debatten som nå har blusset opp igjen på grunn av køproblemene er ikke særlig sjarmerende. På den ene side registrerer vi at lokale folkevalgte skylder på Statens vegvesen for løsningene som er valgt. Det er en ansvarsfraskrivelse.

For Vegvesenet utfører jo oppgaver på grunnlag av politiske vedtak. Og dersom politikerne mener at veivesenet har levert en annen løsning enn den de bestilte, må de jo gripe inn og stanse byggingen mens det fortsatt er tid til å gjøre noe med problemet.

Det er heller ikke oppløftende å registrere den noe moralsk overlegne tonen til enkelte debattanter på grønn side. Det er faktisk ikke sånn at alle som kjører bil, enkelt kunne latt være. Bo- og arbeidsmønsteret på Nord-Jæren er oppsplittet, og mange kan av praktiske grunner ikke basere seg på å reise kollektivt. Det gjør dem verken onde eller dumme.

Les også

Norgesnyhet om E39: 60 km/t, mer venting før påkjøring og bilkvotering i rushtiden

Endeløse køer er hverdagen for mange av oss. Det koster tid og penger. Flere bør reise grønt, men det er ikke alle som har mulighet til det. Bildet er fra Motorveien nord for Auglendstunnelen.
Publisert: