• Ingen skal være i tvil om at barns rett til et trygt og godt skolemiljø skal tas på alvor. Scanpix

Kritikk til elevens beste

LEDER: Det er forståelig at mobbeparagrafen i Opplæringsloven er skjerpet. Men den står ikke over alle andre lover.