• Jo tidligere man kommer i gang med det forsonende arbeidet, jo større er muligheten for felles forståelse for hva som faktisk har skjedd. bildet er fra Raqqa, august 2017. ZOHRA BENSEMRA / X90036

Oppgjør etter krigsforbrytelsene

Det kan være riktig å opprette spesialdomstoler etter Syria-krigen.